Říjen 2007

Člověk člověku

30. října 2007 v 22:34 | Pavel Koubek |  Člověk člověku
Člověk člověku by měl především pomáhat, protože nikdo z nás neví, kdy bude pomoc jiných potřebovat a stačí k tomu strašně málo. Proto má sdružení Zelené srdce tento program zaměřený na pomoc lidem. Zatím nepřipravujeme vlastní projekty, ale budeme se snažit pomáhat sdružením a nadacím, které se této pomoci věnují.

program Archa

30. října 2007 v 22:30 | Pavel Koubek |  Archa
Noe zachránil na lodi jménem Archa všechny živé tvory před potopou. V rámci programu Archa se snažíme pomáhat ohroženým druhům rostlin a živočichů především jejich praktickou ochranou.

program Zapomenutí svědkové

30. října 2007 v 22:27 | Pavel Koubek |  Zapomenutí svědkové
Krajina - projíždíme ji každý den při cestě do zaměstnání a nebo do školy, ale co o ní vlastně víme ? Dokážeme si všimnout nenápadného kamenného křížku nebo polorozpadlých Božích muk ukrytých v hustém keři ? Kdo je zde postavil a proč ? Co se zde stalo ? Známe pověst, která se vypravuje o skále nad vesnicí či o pokladu nalezeném pod starou hruškou ? Proč se však zajímat o krajinu a obracet do minulosti, když je potřeba jít stále kupředu k novým počítačovým programům, rychlejším automobilům a větším ziskům ?
Kromě několika počítačových programátorů však neznám člověka, který by se nezastavil u kříže v polích pod kvetoucí lípou, neposlouchal bzučení včel v její koruně a nezadíval se do daleka.
Z pozapomenutých pověstí se dozvíme mnoho zajímavého o historii vlastní a získáme jiný pohled na věci současné i budoucí. Krajina nebude jen prostorem, který nás obklopuje a velkou stavební parcelou, kterou je potřeba zhodnotit novými silnicemi, halami továren a supermarketů. Bude popsanou knihou, na jejíchž stránkách došlo k mnoha událostem, k mnoha dnes již skoro zapomenutým příběhům…
Spousta kapliček, křížů a smírčích kamenů je již nenávratně zničena a spousta památných stromů pokácena. Možná i o to cennější jsou ti svědkové, kteří zůstali…..
To je část úvodu z připravované knihy, která se jmenuje Krajem zapomenutých svědků a je věnována příběhům kostelů, kapliček, zvonů, křížů, smírčích křížů a také skal, stromů a pokladů nejen lesklých. Při jejím psaní jsem si uvědomil, jak moc jsou ohrožené drobné památky v krajině. Byl to jeden z impulsů proč z volného sdružení vytvořit občanské sdružení s právní subjektivitou, které má mnohem více možností jak drobným památkám pomoci. Zatím se podařilo zlepšit stav pěti křížů v okolí Mladých Bříšť a jeden kříž u Mysletína obnovit. Pracujeme také na údržbě jedné zapomenuté kaple nedaleko Havlíčkova Brodu. Je však mnoho zapomenutých památek, které na pomoc čekají.

sdružení Zelené srdce

30. října 2007 v 22:22 | Pavel Koubek |  Zelené srdce
Televize a noviny přinášejí každý den zprávy o mizejících rostlinných a živočišných druzích, o památkách, o které se nikdo nestará, a lidech, kteří potřebují pomoc jiných lidí. "To je hrozné, někdo by s tím měl něco udělat!" zní často z obývacích pokojů. Každý však může pomáhat.

Základní prohlášení sdružení Zelené srdce

Někdy stačí málo. Posbírat poházené odpadky, vyřezat několik náletových keřů či odnést na hromadu popadané větve a najednou vypadá okolí studánky či kapličky úplně jinak. Krásněji. Někdy je potřeba udělat více. Pořádně si plivnout do dlaní a postavit povalený kříž, nebo se umazat od bláta při čištění zapomenuté studánky. Někdy je potřeba být trpělivý, aby se podařilo navrátit do přírody vzácné živočichy či rostliny. Někdy je potřeba spojit lidské síly, aby se podařilo obnovit děravou střechu na zapomenuté kapličce, nebo pokosit louku s výskytem chráněných rostlin, a nebo sehnat peníze na pomoc lidem ve špatných chvílích. Někdy je strašně moc pár slov povzbuzení a vědomí, že na to nejste sami a jsou ještě lidé ochotní pomoci. Nikdy to však nejde bez srdce. Bez dobrého srdce, protože kamenné srdce je lhostejné, zlé srdce je ničící a jen to dobré je pomáhající.
Naše srdce mají blízko k přírodě, a proto se naše občanské sdružení jmenuje Zelené srdce. Sdružení oficiálně vzniklo v březnu 2007 (neoficiálně v roce 2001) s působností v kraji Vysočina (především okresy Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Jihlava). Hlavní cíle našich programů jsou zaměřeny na ochranu drobných památek, krajiny a přírody, vztahu člověka k nim, ale také vztahu člověka k člověku. Filozofie naší činnosti vychází z křesťanského pohledu na svět, ale jsme otevřeni každému.
Pracujeme ve čtyřech základních programech:
Program Zapomenuté studánky: - snažíme se mapovat studánky a zaznamenávat jejich historii. Ty zapomenuté studánky postupně obnovujeme znovu do krásy.
Program Zapomenutí svědkové: - snažíme se mapovat zejména drobné církevní památky (kříže, Boží muka, kapličky apod.) ve volné krajině. Zapomenuté se snažíme obnovovat a udržovat.
Program Archa: - Noe zachránil na lodi jménem Archa všechny živé tvory před potopou. V rámci programu Archa se snažíme pomáhat ohroženým druhům rostlin a živočichů, památným stromům a krajině, která je jejich domovem.
Program Člověk člověku: - v rámci tohoto programu se snažíme podporovat akce jiných organizací na pomoc lidem, kteří pomoc potřebují.
Heslem sdružení Zelené srdce je: "Každý může pomáhat". Nezáleží na tom, zda je vaše podpora finanční, materiální, a nebo morální. Záleží na tom, že jste se rozhodli nebýt lhostejní ke světu kolem a pomoci. I ten nejmenší skutek, i jedna koruna, či jedno slovo je mnohem víc než miliony úmyslů. I ta nejmenší pomoc může pomoci zachránit kousek přírody, ohroženou památku a nebo lidské štěstí.

Nic z toho bychom ale nedokázali bez podpory lidí, kteří nejsou k přírodě, památkám a jiným lidem lhostejní. Přidejte se k nám a pomozte nám pomáhat. Děkujeme.

program Zapomenuté studánky

30. října 2007 v 20:27 | Pavel Koubek |  Zapomenuté studánky
Studánky a prameny - v minulosti uctívány, dnes většina z nich skoro zapomenuta. V době, kdy si kupujeme vodu v plastových lahvích v obchodech už je nepotřebujeme. Nebo je to jinak ? Jak by to asi řekl Malý princ "Až vynaleznete pilulku na žízeň, jděte se pomalu projít ke studánce." Jsou to místa potřebná, protože čistá voda se stává stále větší vzácností, a zajímavá, protože se o mnohých vypravuje spousta příběhů a pověstí. Jsou to místa i krásná, ale někdy je pohled na zapomenutou studánku hodně smutný.
Právě studánkám je věnován náš první program nazvaný Zapomenuté studánky. Když jsem hledal studánky a kromě těch udržovaných nacházel i ty zapomenuté, zapadané listím a zanesené blátem, přišlo mi líto jen říct, že už na ně lidé zapomněli a přestali je potřebovat. Postupně jsem začal některé z nich obnovovat znovu do krásy. Nejdříve ji vyčistit, znovu vyskládat kameny, zastřešit aby do ní znovu nepadalo podzimní listí a upravit okolí. Když se studánky obnovují s dobrými a poctivými úmysly a s otevřeným srdcem, tak z nich teče dobrá voda. Když už bylo studánek obnovených srdcem víc a přestal jsem všechnu práci sám zvládat, vzniklo malé volné sdružení, které si říká Zelené srdce a jeho znak můžete najít na informačních tabulkách a návštěvních knihách u všech obnovených studánek, které spojuje v jeden program. V současné době pečujeme o třináct studánek převážně v okolí Mladých Bříšť, ale i v okolí Humpolce a Ledče nad Sázavou. Stále je tu však mnoho těch, které čekají na pomoc lidí. V roce 2007 se budeme starat o všechny, které máme v péči a snad se podaří obnovit i nějakou další. Pracujeme také na mapování všech studánek zatím především na okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod a dokumentaci jejich historie i současnosti.