Květen 2008

přednáška Dravci

22. května 2008 v 20:40 | Pavel Koubek |  Pozvání od Zeleného srdce
Rád bych vás pozval na přednášku o životě, ohrožení a možnostech ochrany našich dravých ptáků, která se uskuteční 17. června 2008 od 17,00 hodin v Městské knihovně v Pelhřimově. Povídání bude doplněno promítáním diapozitivů.

Víra

21. května 2008 v 22:46 Příběhy pro srdíčko
Pole byla vyprahlá a zem praskala nedostatkem vláhy. Zažloutlé a povadlé listí smutně vyselo z větví. Trávu na loukách slunce úplně spálilo. Lidé napjatě a nervózně sledovali kobaltově modré nebe, zda se na něm neobjeví mráček. Každým týdnem bylo vedro nesnesitelnější. Opravdový déšť spadl naposled před několika měsíci. Farář svolal obyvatele vsi před kostel, aby společně prosili za dar deště. V určenou hodinu bylo náměstíčko plné lidí. V očích měli úzkost, ale také naději, že konečně zaprší. Mnozí si nesli předměty, kterými chtěli projevit svou víru. Farář projížděl pohledem shromáždění věřících a obdivně sledoval to množství biblí, křížků a růženců. Náhle se zastavil. Nemohl odtrhnout zrak od děvčátka, které způsobně sedělo v první řadě. Na klíně mělo složený červený deštník. Z knihy Bruna Ferrero Osvěžení pro duši

Vítání ptačího zpěvu na Křemešníku

2. května 2008 v 21:49 | Pavel Koubek |  Archa
Vítání ptačího zpěvu se stalo akcí na kterou začátkem května vyrážejí stovky lidí na mnoha místech po celé Evropě. Jedním z těchto míst bude i Křemešník u Pelhřimova. Smyslem vítání ptačího zpěvu je seznámit nejširší veřejnost s hlasy našich opeřenců a přiblížit jim jejich život. Putování za hlasy ptáků po okraji přírodní rezervace je určeno opravdu pro ranní ptáčata, protože od hotelu na Křemešníku se účastníci vydají v sobotu 10. 5. 2008 takřka ještě za tmy a to ve 4,30 hodin. Jen tak je totiž možné slyšet jednotlivé probouzející se opeřence a rozeznat jejich písničky.

Být zaneprázdněn....

2. května 2008 v 21:46 | přišlo poštou |  Příběhy pro srdíčko
Satan svolal celosvětové shromáždění démonů. Ve svém úvodním projevu řekl: "Nemůžeme lidem zabránit, aby chodili do kostela. Nemůžeme jim zabránit, aby si četli Bibli a znali pravdu. Nechejme je tedy, ať si chodí do kostela… ALE připravme je o čas, aby neměli kdy budovat si vztah k Ježíši Kristu. Zabraňme jim v tom, aby byli v kontaktu se svým Bohem a po celý den udržovali toto životodárné spojení!" "A jak to máme udělat?" volali démoni. "Snažte se, aby byli pořád zaneprázdnění nedůležitými věcmi a vymyslete si spousty možností, jak jim vzít čas," odpověděl na to ďábel. "Pokoušejte je, aby utráceli, utráceli a utráceli a vypůjčovali si peníze. A pak zase spláceli, spláceli… Přesvědčte jejich ženy, aby chodily do práce a trávily tam spousty času, a jejich manžele, aby pracovali šest až sedm dní v týdnu, deset až dvanáct hodin denně, aby si mohli dovolit žít prázdný život. Zabraňte jim trávit čas s dětmi. Až se jejich rodiny rozpadnou, nebudou už mít, kam by se mohli ze své práce vracet! Působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli onen tichý, nenápadný hlas. Zlákejte je, aby si na cestách neustále pouštěli rádio nebo magnetofon, aby měli doma neustále zapnuté televizory, DVD přehrávače a počítače, a dohlédněte na to, aby v každém obchodě a restauraci neustále vyhrávala hudba. To zcela zaměstná jejich mysl a přeruší jejich spojení s jejich Bohem i jednoho s druhým. Dejte jim Santa Clause, abyste je odvedli od vysvětlení skutečného smyslu Vánoc jejich dětem. Dejte jim velikonočního zajíčka, aby nemluvili o Jeho zmrtvýchvstání a moci nad hříchem a smrtí. Veďte je k tomu, aby ztratili zdravou míru i při odpočinku. Snažte se, aby se z rekreace vraceli vyčerpaní. Zaměstnávejte je, aby neměli čas jít do přírody a přemýšlet o Božím stvoření. Posílejte je místo toho do zábavních parků, na sportovní akce, hry, koncerty a megashow. Nechte je, ať je jejich život doslova přeplněn věcmi (třeba i dobrými), aby neměli čas přemýšlet o Tom, komu za vše dobré vděčí. Tak budou brzy na všechno sami a kvůli těmto dobrým věcem obětují své zdraví i rodinu." "To zabere! To bude fungovat! To je ale plán!" volal celý sbor démonů. Démoni se pustili horlivě do díla a snažili se, aby byli lidé stále více a více zaměstnaní a uspěchaní a neustále pobíhali sem a tam. Aby měli málo času na to, co je opravdu důležité: na svého Boha a své rodiny. A už vůbec neměli čas to říci dál… Uspěl ďábel? Posuďte sami.