Listopad 2008

Kaple sv. Anny u Pelhřimova

18. listopadu 2008 v 21:21 | Pavel Koubek |  Zapomenutí svědkové
Kaple sv. Anny stojí nejen na okraji města Pelhřimova, ale i na okraji zájmu lidí. Vždycky, když přicházím ke kapli kolem zahrádkářské kolonie Nad Hamrem kolem vysečených a krásně upravených zahrádek, vrtá mi hlavou jak je možné, že kolem kaple je takový nepořádek ? Snad se nám to podaří, když nám pomůžete, změnit. Kapli původně zasvěcenou Proměnění Páně na hoře Tábor nechal roku 1699 postavit bohatý pelhřimovský měšťan Matěj Mauritius Klokotský. V roce 1788 za reforem císaře Josefa II. byla kaple prodána panu Josefu Tomskému, měšťanu pelhřimovskému. Nejhorší přišlo v 60.-70. letech dvacátého století, kdy kaple zchátrala a začala se hroutit střecha. I přes snahy církve o provedení oprav, nebylo toto komunistickým režimem umožněno. Slyšel jsem vyprávět, že tehdejší pan děkan poslal ke kapli dělníky, aby provedli alespoň nejnutnější opravy. Traktor vezoucí dělníky a materiál byl však zastaven veřejnou bezpečností a musel se vrátit do města. Režim pro jistotu nechal rozorat polní cestu vedoucí od města ke kapli a to byl konec snah o její údržbu. Co nezničilo počasí, rozebrali zloději, vandalové a mládež pořádající zde večírky. Zbytky věžičky a střechy musely být z bezpečnostních důvodů strženy v roce 1991. Dnes zůstaly takřka už je obvodové zdi a kousek klenby nad presbytářem, do které zatéká zbytkem střechy. Ze zdí vyrůstají stromy a keře. Několikrát do roka si zde někdo udělá večírek i dnes a zůstanou po něm hromady odpadků. Jinak ke kapli mnoho lidí nezabloudí, protože k ní nevede žádná značená cesta. Vlastní kaple je v majetku církve a okolní pozemek je města Pelhřimov. Kaple není památkové chráněna, ale z iniciativy pana Michala Valenčíka, který mapuje ohrožené církevní památky po celé republice, se o tom v současné době jedná. Je nám líto nechat kapli dál chátrat, a proto jsme v roce 2007 posbírali a odvezli několik pytlů odpadků a vyřezali a uklidili keře alespoň uvnitř kaple. Zároveň jsme se obrátili s nabídkou pomoci přímo na biskupství v Českých Budějovicích. Ve vyjádření se píše, že by církev uvítala pomoc s opravou kaple. V letošním roce jsme znovu uklidili odpadky a vyčistili od zeleně vnitřek kaple a začali s vyvážením sutě. Mluvil jsem s dnes již minulým panem vikářem a dle jeho vyjádření se církev o tuto památku starat nemůže, vzhledem k množství staveb, které spravuje a nedostatku finančních prostředků. Jednou z možností by byl i převod na jinou právnickou osobu, která by se kaple ujala. Obrátili jsme se proto dopisem na pana starostu města Pelhřimova s dotazem, zda by se město kaple neujalo, protože má víc možností se o ni postarat a v případě, že to není možné, zda by nás město ve snahách o záchranu podpořilo a umožnilo nám vstup na pozemek Přišla nám odpověď, že město se kaple neujme. Osobní jednání s panem místostarostou o možnostech podpory našich snah o záchranu se uskutečnilo na začátku října. Město naše snahy podpoří odstraněním stromů zasahujících do zdiva a náletových dřevin v okolí kaple a umožněním vstupu ke kapli. Už i to je mnohonásobné zlepšení současného stavu. Vše další bude záležet na pokračování jednaní s církví a městem a také na lidech, kteří nás ve snaze o obnovu jedné kdysi krásné kaple podpoří. Zatím plánujeme velký úklid a odstranění náletů na zdech kaple. Přidejte se k nám. Kaple sv. Anny však není na okrese Pelhřimov jedinou, která čeká na zájem lidí. Situace není tak špatná jako v pohraničních oblastech, ale i přesto se zde několik staveb nachází. Trochu ve stínu chátrajícího arcibiskupského zámku zůstává druhá ohrožená památka. Přímo v centru městyse Červená Řečice stojí na bývalém hřbitově kostel Božího Těla. Z venku má stavba oprýskanou fasádu, ale uvnitř je totálně zpustošený a z vybavení se nezachovalo takřka nic. Před několika lety musela být stržena věžička, která hrozila zřícením, ale díky péči Spolku na záchranu památek červenořečických má kostel opravenou střechu a do stavby nezatéká. Pod velkým dubem stojí v polích nedaleko Bácovic kaplička. Kaplička byla před několika lety opravena z venku a má oplechovanou střechu, ale uvnitř je vyrabovaná. Boží muka v Březině u Hořepníka stojí hned u silnice. Jedná se o sloupková, z cihel zděná muka ukrytá v hustém keři, o která dlouho nikdo nepečoval a podle toho také vypadají. Mají poškozenou omítku i střechu a i cihly se postupně začínají drolit. Uvažuje se o jejich opravě, a tak se ji snad brzo dočkají V polích u Hořepníka je ukryta kaplička sv. Donáta. Je to stavba na kapličku moc malá a na Boží muka moc velká, ale spíše patří mezi Boží muka, protože se do stavby nedá vstoupit. Dlouho se o ni také nikdo nestaral, a tak má poškozenou omítku, střechu a částečně ji ukrývá keř. Obec uvažuje o její obnově. Kostel sv. Jiří v Řečici u Humpolce má větší štěstí. Patří do skupiny podlipnických kostelů o které se stará sdružení Přátelé podlipnických kostelů. Kaplička v Pekle u Pelhřimova je hned u silničky vedoucí do této osady. Je zarostlá v křoví, má poškozenou omítku a střechu a ke hrám ji využívají místní děti. Více o těchto památkách (včetně fotografií) naleznete na www.kostely.tnet.cz

Studánka Vysočiny roku 2008

18. listopadu 2008 v 21:14 | Pavel Koubek |  Zapomenuté studánky
Studánkou Vysočiny roku 2008 se stala Kalinova studánka u Jinošova nedaleko Náměště nad Oslavou. U příležitosti světového Dne vody vyhlásilo na jaře letošního roku občanské sdružení Zelené srdce druhý ročník ankety Studánka Vysočiny roku 2008 o nejkrásnější, nejlepší, nejmilejší, nejchutnější studánku kraje Vysočina. Vítěznou studánkou, kterou vybrala porota z šesti navržených, se stala Kalinova studánka u Jinošova nedaleko Náměstě nad Oslavou. Studánka ocenění získala za péči, kterou ji už třicet let věnuje rodina Kalinova a stará se o ni již třetí generace opatrovatelů. Studánku navrhla pani Františka Blažková z Českého zahrádkářského svazu v Jinošově, který už třicet let organizuje jarní putování po deseti studánkách v okolí této obce. Studánka získala tabulku s označením Studánka Vysočiny roku 2008 a vítězný návrh odměnili pořadatelé knihou o studánkách. O tom, že hodnocení nebylo jednoduché svědčí i to, že porota v letošním roce udělila dvě druhá místa a to studánce Anetka navržené Českým svazem ochránců přírody z Jihlavy a studánce Pod Kopulajem navržené Klubem českých turistů Sokol Bedřichov. Obě tyto studánky naleznete nedaleko Pávova u Jihlavy a porota udělila velké uznání za řemeslnou práci na jejich zastřešení panu Karlu Hobzovi. Třetí místo získala studánka Na Kralovicích u Jamného na okrese Jihlava a následují studánka Pod vrchem Malín u Brtnice a Jelení studánka u Otavožat nedaleko Humpolce. Cílem ankety, která snad bude pokračovat i v příštím roce, je upozornit na krásná místa v kraji Vysočina, mezi které studánky bezesporu patří, ale také na jejich stav, který je v některých případech žalostný.