Prosinec 2008

Dárek

14. prosince 2008 v 20:03 | Pavel Koubek |  Člověk člověku
Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky pomalu končí druhý adventní týden a Štědrý den a Vánoce už jsou takřka za dveřmi. Znovu budeme slavit narozeniny malého Ježíška a rozdávat si dárky a dary. A jaký dárek dáme k narozeninám jemu ? V programu Člověk člověku naleznete informace o činnosti fondu UNICEF, který se snaží pomáhat dětem všude tam, kde je to potřeba. Možná by tím dárkem pro Ježíška mohla být dárcovská zpráva v hodnotě třiceti korun, díky které nedostanou děti v rozvojových zemích novou stavebnici nebo MP3 přehrávač, ale bude jim poskytnuta trocha jídla, aby neumřely hlady a nebo očkování proti infekčním chorobám. Ježíškovi tenhle malý dárek určitě radost udělá… Přejeme Vám krásné, klidné Vánoce a hodně zdraví, štěstí a moudrosti do roku 2009, ve kterém se budeme nadále s Vaší pomoci snažit pomáhat všude tam, kde pomoci můžeme.

Krabice

14. prosince 2008 v 20:02 | Bruno Ferrero |  Příběhy pro srdíčko
Holčička připravovala dárek k Vánocům. Balila krabici do obrovského kusu drahého zlatavého papíru a přikrášlovala ji lesknoucími se ozdobami a barevnou stuhou. "Co to děláš ?" vyčetl jí otec. "Tolik papíru přijde nazmar ! Víš, kolik stojí ?" Holčička si přitiskla krabici k sobě a se slzami v očích utekla do kouta. O Štědrém večeru holčička přinesla krabici ve zlatém obalu tatínkovi. "To je pro tebe, tati," šeptla. Otec zjihl. Asi byl na ni příliš tvrdý. Vždyť to byl dárek pro něj. Rozvázal tedy pomalu stuhu, trpělivě rozbaloval obrovský papír a pomalu krabici otevřel. Byla prázdná. To ho rozzlobilo: "To jsi zničila všechen papír jen kvůli nějaké prázdné krabici ?" Holčičce se znovu nahrnuly slzy do očí: "Ale ona není prázdná ! Dala jsem ti do ní milion pusinek." Proto má jeden muž na svém pracovním stole krabici od bot. "Vždyť je prázdná," diví se všichni. "Není. Je plná lásky mojí holčičky," odpovídá pokaždé. Z knihy Bruna Ferrero Živá voda pro duši

UNICEF

14. prosince 2008 v 19:52 | z webu UNICEF |  Člověk člověku
Dnes jsme se Vám rozhodli představit jednu z největších světových organizací, která se i v těch nejzapadlejších koutech světa věnuje pomoci dětem. UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Pracujeme s místními komunitami i vládami ve 157 zemích světa, abychom těm nejpotřebnějším poskytli okamžitou humanitární pomoc i dlouhodobý rozvoj v oblastech zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí. Naše celosvětová působnost nám umožňuje široce využít znalostí a zkušeností spojených s pomocí dětem, zatímco naše stálá přítomnost v místech pomoci znamená, že jsme připraveni okamžitě zasáhnout v případě potřeby (85 % všech pracovníků UNICEF pracuje přímo v oblastech, kam pomoc směřuje). Naše programy na pomoc dětem nejsou financovány z rozpočtu OSN, ale výhradně z dobrovolných příspěvků a prodeje pohlednic a dárkového zboží s logem UNICEF. Veškerá činnost UNICEF je vedena přesvědčením, že péče o děti a jejich zdravý vývoj (výživa, přístup k nezávadné vodě, očkování, vzdělávání, ochrana dětí před jakýmkoliv vykořisťováním) jsou základní podmínkou rozvoje lidstva. UNICEF byl založen s cílem podílet se na vymýcení překážek, které staví dětem do cesty chudoba, násilí, nemoci a diskriminace. Jsme přesvědčeni, že společně můžeme přispět k šíření lidskosti. UNICEF prosazuje opatření, která dětem umožňují co nejlepší start do života, protože správná péče v raném věku je nejdůležitějším základem pro budoucnost člověka. UNICEF podporuje vzdělávání dívek. Zajišťuje, aby se jim - stejně jako chlapcům - dostalo alespoň úplného základního vzdělání. UNICEF se zasazuje o to, aby byly všechny děti proočkovány proti základním dětským chorobám a aby byly dobře živeny, protože je nepřijatelné, aby děti trpěly nebo umíraly z důvodů, kterým lze předcházet. UNICEF je aktivní v prevenci šíření HIV/AIDS mezi mladými lidmi, protože je možné je před tímto rizikem ochránit. UNICEF pomáhá dětem a rodinám postiženým HIV/AIDS prožít život důstojně. UNICEF zapojuje všechny do budování bezpečného prostředí pro děti. UNICEF pomáhá a je připraven pomáhat v krizových situacích a kdekoliv tam, kde jsou děti v ohrožení, protože žádné dítě by nemělo být vystaveno násilí, zneužívání a vykořisťování. UNICEF podporuje Úmluvu o právech dítěte. Jeho cílem je zajistit rovnost pro všechny, kdo jsou diskriminováni, zejména pro dívky a ženy. Snaží se o dosažení Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals) a pokroku nastíněného v Chartě Spojených národů. Usiluje o mír, bezpečí a o to, aby sliby dané dětem byly plněny a aby byl každý za jejich plnění volán k zodpovědnosti. UNICEF znamená víc než jen 7000 lidí pracujících ve 157 zemích na celém světě. UNICEF je Dětský fond Organizace spojených národů. Je těžké představit všechny formy pomoci a tak jme vybrali projekt, který se věnuje vodě. Slunce začíná v tuto roční dobu pálit brzy. Salemu opatrně našlapuje mezi kameny na cestě. Vyhýbá se všemu, co by mohlo zranit jeho bosá chodidla. Drobná ramena sedmiletého chlapce klesají pod vahou dvou žlutých kanystrů plných vody. Salemu zná tuto cestu dobře. Každý den před úsvitem tudy chodí pro vodu. V jeho vesnici na jihu Etiopie, stejně jako v mnoha jiných rozvojových zemích, je voda velkou vzácností. Salemu pro ni chodí ke studni vzdálené 5 km. Říká: "Je to dost daleko a já mám strach. Nedávno jednu ženu z naší vesnice na této cestě zabila hyena. Tak se snažím, abych tudy nikdy nešel sám. Jenže ne vždy to jde." Tragédií je, že i když Salemu musí vynaložit tolik námahy, aby své rodině zajistil nezbytnou vodu na vaření, pití i hygienu, tato voda vážně ohrožuje jejich životy. Do studně pronikají infekce a mikroorganismy z nedaleké řeky, kam teče odpad z celé vesnice. Děti z vesnice trpí častými průjmy a břišními infekcemi. "Co ale můžeme dělat?" krčí Salemu bezradně rameny. "Je to jediná voda v širokém okolí!" Voda tvoří 90 % lidského těla. Bez potravy je možné přežít dva i více měsíců. Bez vody méně než 10 dnů. Voda je nezbytnou podmínkou života. Přesto v mnoha rozvojových zemích infikovaná voda přináší nemoci a smrt. Celá jedna pětina lidstva - nejchudší část světové populace - stále nemá přístup k nezávadné pitné vodě a hygienickým zařízením. Miliony dětí, žijících v rozvojových zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, na světě jsou nuceny pít znečištěnou a závadnou vodu, která často obsahuje i původce cholery, tyfu nebo infekční žloutenky - nemocí, na které potom umírají. Trvalým společníkem jejich dětství je úplavice - nebezpečná nemoc, která dítě může zabít během několika hodin. Tyto děti trpí také nedostatkem nezávadné vody na koupání a denní hygienu, což může vést k takovým onemocněním, jako jsou lepra, svrab, ale i trachom - který je také nejčastější příčinou jejich slepoty. Rizika spojená s nedostatkem pitné vody jsou u mnoha dětí dále umocňována sníženou odolností z důvodu podvýživy. V zemích, kde kvalitní zdravotní péče je pro většinu obyvatelstva zcela nedostupná, se tak může obyčejný doušek vody stát rozsudkem smrti. Na nemoci způsobené závadnou vodou každý rok ve světě umírají více než 4 miliony dětí. Přitom klíč k přežití by mohl být tak snadný: otočení vodovodním kohoutkem. Zajištění dostatečného přísunu vody pro pití a udržování denní hygieny dětí i dospělých je velice důležité také v krizových situacích, jako jsou přírodní katastrofy a ozbrojené konflikty, kdy dochází k velkým přesunům obyvatelstva a jejich koncentraci na místech, která jsou považována za bezpečná. V takových situacích, jako byla např. nedávná krize v Iráku, rozhoduje zajištění vody o přežití mnoha tisíců i milionů lidí. Nedostatek pitné vody však nepřináší pouze komplikace zdravotní, má také přímý důsledek na vzdělání a dlouhodobý rozvoj dětí. Každý den ráno vstávají po celém světě miliony dívek, aby pro své rodiny nanosily dostatečné zásoby vody na celý den. Mnohakilometrová cesta, čekání ve frontě u studny a přenos těžkých nádob s vodou zpět jim zabere většinu dne. Tyto dívky nemohou chodit do školy jako jiné děti. Nikdy se nenaučí číst a psát, nikdy nebudou umět počítat. Bez alespoň základní kvalifikace však nikdo nemůže najít řádné zaměstnaní a být soběstačný. Tyto dívky tak nedostupnost vody odsoudila k doživotní práci v domácnosti a k úplné závislosti na jejich rodinách. Světové zásoby pitné vody rychle klesají, což pro celou světovou populaci znamená vážné ohrožení zdraví, životního prostředí i politické stability. Pokud ještě dnes nic neuděláme, za pouhých dvacet let se průměrná zásoba vody na osobu sníží o jednu třetinu. Takový pokles bychom pocítili všichni, nejenom obyvatelé zemí, které mají ekonomické potíže. Nejvíce vody je v současné době spotřebováno v zemědělství. Odhaduje se, že celých 70 % z celkové spotřeby vody je používáno na zavlažování. Ze 170 zemí, které byly zkoumány v nedávné studii OSN o vodních zásobách, jich 20 využívá více než 40 % svých zásob vody právě na zavlažování. Většina z těchto zemí však nemá potřebnou technologii pro čištění a recyklaci vody, takže plýtvání je skutečně veliké. Stejně tak vážná je rostoucí kontaminace vodních zdrojů lidským a chemickým odpadem - každý den jsou do řek a jezer s pitnou vodou vyhozeny 2 miliony tun odpadu. Protože zásoby vody jsou na světě rozděleny velmi nerovnoměrně, přístup k nezávadné vodě představuje nejenom zdravotní a ekologický problém, ale také časovanou politickou bombu. Za posledních 50 let vzniklo z důvodu nedostatku vody 37 ozbrojených konfliktů, přičemž v 18 z nich byl zapojen Izrael. Řešení nedostatku pitné vody je drahé a technicky náročné. I když dostatek financí není jedinou podmínkou, určitě pomůže. Podle aktuálních odhadů OSN je zapotřebí zvýšit celosvětové investice do zajištění pitné vody ze současných 60 miliard dolarů na nejméně 100 miliard ročně. Tolik bude zapotřebí, abychom během 50 let odvrátili žíznivou budoucnost 7 miliard lidí. Co dělá UNICEF - projekt Nezávadná voda. Zkušenosti UNICEF dokazují, že ochránit děti před rizikem nemocí přenášených vodou je možné. Díky programové pomoci UNICEF má dnes k nezávadné vodě přístup o více než 800 milionů lidí více než v roce 1990. S pomocí našich příznivců a dárců se nám také podařilo téměř vymýtit bolestivou a nebezpečnou nemoc, způsobenou guinejským červem, kterou před pouhými deseti lety trpělo více než 3 miliony dětí v Africe, Indii a Pákistánu. UNICEF ve více než 90 zemích světa hloubí studny, instaluje ruční čerpadla, poskytuje prostředky pro dezinfekci vody a pomáhá rodinám zvyšovat úroveň hygieny a chránit se před nemocemi přenášenými vodou. Zajištění pitné vody je také jednou z našich nejvyšších priorit v situacích přírodní katastrofy nebo ozbrojeného konfliktu. Například v Angole UNICEF loni vybudoval 30 nových studní, které jsou zdrojem pitné vody pro 70 000 obyvatel. Více informací o činnosti a možnosti podpory UNICEF najdete na stánkách www.unicef.cz. Nejednoduší formou pomoci je v současné době zaslání dárcovské zprávy ve tvaru DMS UNICEF na číslo 87777, která stojí 30 Kč. Z prostředků, kterými UNICEF podpoříte, bude pořízeno například za 150 Kč - teplá přikrývka pro 1 dítě, za 200 Kč - základní antibiotikum potřebné k vyléčení akutního zánětu dýchacích cest, za 450 Kč - Iontová směs Světové zdravotnické organizace - WHO, která může zachránit život až deseti dětem při průjmovém onemocnění, za 800 Kč - proočkování jednoho dítěte proti šesti hlavním infekčním onemocněním. informace z webu UNICEF

Sýkorky

14. prosince 2008 v 19:50 | Pavel Koubek |  Archa
Sýkora koňadra je jedním z nejběžnějších a také nejoblíbenějších ptáků. Už na konci ledna se začínají za slunečných dnů sýkory ozývat jednoduchým ale v tomto období krásným zpěvem a ohlašují tak blížící se jaro. Na začátku dubna snáší samička do hnízda vystlaného mechem a zvířecí srstí 8-14 cihlově kropenatých vajíček. Hnízdo si buduje v dutinách stromů a zdiva, v budkách, ale při nedostatku vhodných míst třeba i v dopisní schránce a nebo v dutém sloupku u plotu. Po dvou týdnech se z vajíček lihnou ptáčata a rodičovskému páru začíná maratón krmení. Díky počitadlu příletů se zjistilo, že po dobu výchovy mláďat přiletí rodiče s krmením na hnízdo až 355 krát za den a celková spotřeba hmyzu za dobu hnízdění představuje až neuvěřitelných 0,9 kg. Sýkory hnízdí většinou dvakrát a tak se množství sebraného hmyzu zdvojnásobuje a o jejich užitečnosti nemůže být pochyb. S příchodem podzimu část našich sýkor odlétá více k jihu a na naše území přilétají severské sýkory. V případě, že by přišla zima, která by u nás přezimující sýkory zahubila, tak jsou zde stále ptáci, kteří je mohou nahradit. Vzhledem k velkému počtu jsou sýkory častou potravou jiných živočichů. V zimním období prověřuje jejich zdravotní stav zejména rychlý krahujec. Má takříkajíc v popisu práce, aby lovil nemocné a slabé a nelze jej proto odsuzovat. Složitější problém je s narůstajícím počtem strak a sojek, které jsou také do určité míry přirozenými predátory. Bohužel však člověk snížil počty jestřábů a sokolů, kteří jsou predátory sojek a strak a tak tyto druhy mají málo přirozených nepřátel a jejich stavy se zvyšují. Je to další ukázka toho, jak člověk narušuje rovnováhu v přírodě. Na sýkorky si někdy stěžují i včelaři, že v okolí úlů chytají včely, ale věřím tomu, že k úmyslnému pronásledování sýkor dochází jen ojediněle. V následujících zimních dnech budou potřebovat sýkorky a další opeřenci naší pomoc v podobě zimního přikrmování. Na sypání do krmítek je mnoho protichůdných názorů a mělo by platit všeho s mírou a ve správný čas. V případě, že je zima bez sněhu, tak si sýkorky najdou vajíčka hmyzu ukrytá v kůře stromů a není nutné je přikrmovat. Když ale přijde sněhová kalamita a stromy obaluje námraza, jsou odkázány na naši pomoc. Nejlepším krmením pro sýkorky je slunečnice, kterou dokáži obratně rozlousknout a dostat se k chutnému jádru. Uškodit můžeme třeba kůží ze špeku, která je slaná a může sýkory i zabít. Zima je i nejvhodnějším obdobím pro přípravu budek "sýkorníků" kterými můžeme sýkory přilákat do zahrad a do parků a pomoci vyřešit nedostatek přirozených bytů, protože staré stromy nemají většinou v parcích a zahradách místo. Budka by měla být vyrobena z nehoblovaných prken a mít vnitřní rozměr nejméně 13x13 cm x 24 cm výšky. Vletový otvor o velikosti 3,2 cm umístíme do horní třetiny přední stěny a nikdy před něj nedávám bidélko, protože to jen umožňuje přístup koček. Budky vyvěšujeme do výšky 2-3 m ve vzdálenosti 50 m od sebe. Sýkorky nejsou ptáci, kteří hnízdí v koloniích, a proto nikdy neobsadí více budek na jednom stromě, ty s radostí uvítají vrabci, jichž však v posledních letech značně ubylo a již potřebují také ochranu a pomoc. Kromě sýkory koňadry je běžná ještě sýkora modřinka, která je menší a na hlavě má modrou čepičku. Mezi méně známe druhy sýkor patří sýkora úhelníček. Ta je ve zbarvení jakoby od uhlí. Černý šátek na hlavě má sýkora babka a asi nejméně běžná je sýkora parukářka s peříčkovou chocholkou na hlavě. Tyto tři druhy však patří k lesním sýkorám, které do blízkosti lidských sídel přilétají jen v období zimní nouze.

přednáška Ptačí svět

14. prosince 2008 v 19:47 | Pavel Koubek |  Pozvání od Zeleného srdce
Nahlédnout do života čápů, vlaštovek, labutí a dalších opeřenců můžete prostřednictvím diapozitivů a vyprávění Pavla Koubka na přednášce Ptačí svět, která se uskuteční 22. ledna 2009 od 18, 00 hodin v klubovně v ZOO Jihlava v rámci cyklu besed pořádaných ZOO a ČSOP Jihlava

přednáška Zapomenutí svědkové

14. prosince 2008 v 19:46 | Pavel Koubek |  Pozvání od Zeleného srdce
Přednáška Zapomenutí svědkové o kapličkách, křížích, Božích mukách a dalších drobných památkách se uskuteční 29. ledna 2009 v 18, 00 hodin v obci Bory nedaleko Žďáru nad Sázavou. Vyprávění Pavla Koubka bude doplněno promítáním diapozitivů.

Dravci a sovy kolem nás

4. prosince 2008 v 20:35 | David Poláček |  Archa
Již třetím rokem probíhá na webových stránkách KODAS fotografická soutěž určená všem, kteří na svět kolem sebe hledí skrze objektivy svých fotoaparátů a mají chuť porovnat své snímky dravců a sov s ostatními fotografy. K radosti nás všech bývá každoročně konkurencí nastavena pomyslná laťka dosti vysoko. Máte-li ve svém albu zajímavé snímky, můžete je s ostatními porovnat na našich stránkách: www.kodas.detizeme.cz . Čas máte už jen do konce roku