Duben 2009

Vítání ptačího zpěvu na Křemešníku

27. dubna 2009 v 21:47 | Pavel Koubek |  Pozvání od Zeleného srdce
Vítání ptačího zpěvu se stalo akcí na kterou začátkem května vyrážejí stovky lidí na mnoha místech po celé Evropě. Jedním z těchto míst bude i Křemešník u Pelhřimova. Smyslem vítání ptačího zpěvu je seznámit nejširší veřejnost s hlasy našich opeřenců a přiblížit jim jejich život Putování za hlasy ptáků po okraji přírodní rezervace je určeno opravdu pro ranní ptáčata, protože od hotelu na Křemešníku se účastníci vydají v sobotu 9.5.2009 takřka ještě za tmy a to ve 4,30 hodin. Jen tak je totiž možné slyšet jednotlivé probouzející se opeřence a rozeznat jejich písničky.
Tradice Vítání ptačího zpěvu vznikla v roce 1983 v Birminghamu, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy na začátku května ptačí zpěv. Vítání ptačího zpěvu se pak stalo kampaní mezinárodní organizace pro ochranu ptáků BirdLife International. U nás je pořádáno od roku 1992 pod patronací České společnosti ornitologické.

Dejte žábě šanci

2. dubna 2009 v 22:44 | Pavel Koubek |  Archa
S příchodem jara vyrážejí už i na Vysočině na místa rozmnožování stovky žab a dalších obojživelníků. Putují každý rok ze vzdálenosti i několika kilometrů do stále stejného rybníka ve kterém se sami narodili. V případě, že jim jejich cestu překříží silnice, dochází k mnoha malým tragédiím pod kol projíždějících automobilů. Zabránit zbytečnému úhynu putujících žab a čolků se od roku 2000 snažíme v lokalitě Smrdov u Humpolce. Jakmile teplota v noci neklesne pod čtyři stupně, tak začínám lokalitu sledovat a s první putující žábou je čas postavit podél silnice 100 m dlouhou zábranu. Putující obojživelníci nemohou zábranu překonat a padají do zakopaných kbelíků ze kterých je po dobu cca 14 dnů dvakrát za noc přenášejí dobrovolníci do rybníka. Za tuto dobu bylo v prvních letech přenášeno cca 1 200 ropuch obecných a dalších obojživelníků. V současné době je však i na této lokalitě parný pokles počtu obojživelníků zaviněný změnami životního prostředí a je přenášeno pouze cca 500 kusů. Když se první ropucha vydá na cestu z rybníka na pevnou zem, tak je nutné zábranu odstranit, aby nebránila v návratu na suchozemská stanoviště. Bohužel zde uhyne množství obojživelníků při cestě z rybníka, ale to by znamenalo vybudovat druhou zábranu a přenášet putující obojživelníky z obou směrů další měsíc a na to bohužel zatím nejsou síly. Důležité je, že obojživelníci nakladli vajíčka, ze kterých bude další generace.
Lokalita Smrdov není jedinou, kde se obojživelníkům na cestě k vodě snaží ochránci přírody v kraji Vysočina pomoci. Na okrese Jihlava zajišťuje na dvou lokalitách stěhování Český svaz ochránců přírody z Jihlavy a velká akce probíhá u Vírské přehrady na okrese Žďár nad Sázavou pod vedením ČSOP Dalečín.
Stále však zbývá ještě mnoho míst, kde obojživelníci pod koly aut hynou a tak prosím řidiče, aby se jim pokusili vyhnout.

Otvírání studánek

1. dubna 2009 v 20:57 | Pavel Koubek |  Zapomenuté studánky
Slavnost Otvírání studánek připravujeme na neděli 19.4.2009 se sdružením Čtveráci v Mladých Bříštích nedaleko Humpolce. Ve 14,00 hodin se vydáme od bývalé školy na cestu ke třem studánkám v okolí a každou z nich symbolicky odemkneme.
Kromě putování kolem studánek je připraven i další program a návštěvníci se mohou těšit například na výstavu o studánkách a táborák s opékáním buřtů.

Začíná stěhování obojživelníků

1. dubna 2009 v 20:55 | Pavel Koubek |  Archa
I na Vysočině začíná pomalu jarní stěhování obojživelníků na místa rozmnožování. Dejte, prosím, žábám šanci při nočních cestách autem.