Červen 2009

Den pro kapli sv. Anny u Pelhřimova

30. června 2009 v 21:54 | Pavel Koubek |  Pozvání od Zeleného srdce
Nevíme to přesně, ale bude to skoro po půl století, kdy se poutníci sejdou zase u kaple sv. Anny u Pelhřimova. Občanské sdružení Zelené srdce spolu s Římskokatolickou farností Pelhřimov vás zvou na Den pro kapli sv. Anny u Pelhřimova, který se uskuteční na svátek sv. Anny 26. července 2009 od 14,00 hodin. Těšit se můžete na výstavu fotografií, povídání o minulosti, současnosti a doufejme i budoucnosti této zapomenuté památky, na duchovní slovo P. Jaromíra Stehlíka a naše pozvání přijali manželé Radovi z Prahy, kteří přijedou zahrát a zazpívat folkové písničky. Budeme moc rádi, když naše pozvání přijmete i Vy a pomůžete nám kapli sv. Anny znovu probudit. Tuto památku v současné době tvoří jen obvodové zdi a ještě před nedávnem byla ukryta v hustém křoví. Občanské sdružení Zelené srdce se chce pokusit o její záchranu a tímto setkáním chceme ukázat v jakém stavu je. Ke kapli se dostanete polní cestou ze silnice Pelhřimov - Humpolec cca 200 m za městem.


Křemešnické studánky

30. června 2009 v 21:51 | Pavel Koubek |  Pozvání od Zeleného srdce
V podvečer svátku sv. Magdalény, tedy 22. července 2009, vás zve sdružení Zelené srdce na letní procházku kolem Křemešnických studánek. Navštívíme studánku U buku, Zázračnou studánku, Stříbrnou studánku a studánku U Ivanin a budeme si povídat o jejich historii, současnosti i minulosti. Na cestu se vydáme v 19,00 hodin od kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku u Pelhřimova, kde bude k vidění výstava o studánkách a ke koupi kniha Krajem zapomenutých svědků. Každý z poutníků dostane malý dárek na památku. Budeme moc rádi, když se k nám přidáte.
Křemešnické studánky se uskuteční v rámci Festivalu řemesel a vyznání na Greenway, který již sedmým rokem pořádá občanské sdružení Na dobrých cestách. Více o festivalu se dozvíte na www.nadobrycestach.cz.

Kamenická lípa ve finále

30. června 2009 v 21:47 | Pavel Koubek |  Archa
V celostátní anketě Strom roku 2009 bude kraj Vysočina zastupovat Kamenická lípa, kterou do ankety navrhlo sdružení Zelené srdce. Lípa roste v zámeckém parku v Kamenici nad Lipou prý od roku 1248. Dnes už se jedná pouze o zbytek stromu, který měl údajně 19 vodorovných větví a na nich byl umístěn taneční parket, kde za svitu luceren tančilo zámecké panstvo.

Do finále známé ankety, kterou vyhlašuje program Strom života Nadace Partnerství a Ministerstvo životního prostředí postoupilo 12 stromů zastupujících všechny kraje, které vybrala odborná porota z 65 navržených. Finálový výběr je velice pestrý, uspělo šest lip, dva duby, skupina vrb, jasan, hrušeň a oskeruše. Okres Pelhřimov má svého zástupce ve finále poprvé a jak uspěje, bude záležet na jeho obyvatelích. O vítězi celorepublikové ankety Strom roku 2009 rozhodne totiž sama veřejnost. Hlasovat bude možné od 1. srpna do 10. října prostřednictvím dárcovských SMS zpráv nebo zpoplatněných hlasovacích archů. Vybrané peníze poputují do veřejné sbírky a budou přerozděleny na výsadby stromů a nebo zvelebování veřejných prostranství. Vítězný strom bude vyhlášen 22. října v Brně na Koncertu pro stromy, kde zazpívá Marta Kubišová

Pokrok

30. června 2009 v 21:45 | Bruno Ferrero |  Příběhy pro srdíčko

Když moje babička chtěla navštívit svou matku, potřebovala na cestu tři dny. Jeden den jela kočárem tam, druhý den vyprávěla co je nového, a poslouchala co se událo u její matky, chvíli byly v kuchyni a chvíli na zahradě, a třetí den jela kočárem zpátky domů.
Když se za matkou vydala moje matka, potřebovala dva dny. Jela vlakem, a když měla štěstí a vlak na přestupních stanicích neměl zpoždění, dorazila ke své matce ten den večer. Všechno si povyprávěly a matka druhý den zase odjela.
Když jedu za matkou já, trvá mi to půl hodiny. Jezdím autem a stavím se asi jen na deset minut, protože děti se nudí a já musím ještě stihnout nákupy.
Jestli za mnou bude jednou jezdit má dcera, na jak dlouho se asi zastaví?

Z knihy Bruna Ferrero Živá voda pro duši

Výrobky chráněné dílny U sv. Anny

19. června 2009 v 23:30 | Pavel Koubek |  Člověk člověku
V neděli 28.6. 2009 se v Mladých Bříštích u Humpolce uskuteční poutní slavnost ke sv. Janu Křtiteli s doprovodným programem. V rámci řemeslného jarmarku budeme zajišťovat prodej výrobků chráněné dílny U sv. Anny z Žírče u Dvora Králové. Dnes přišla velká krabice polštářků ve tvaru nejrůznějších zvířátek (slon, želva, šnek, koník, kočička a další), které už se těší na nové majitele.

Přijďte podpořit dobrou věc. Děkujeme.

Bratříček

19. června 2009 v 23:25 | Bruno Ferrero |  Příběhy pro srdíčko

Jedna mladá matka čekala své druhé dítě. Když se dozvěděla, že to bude holčička, naučila svého prvorozeného synka Michala, aby si položil hlavičku na její kulaté bříško a zpíval spolu s ní ukolébavku sestřičce, která se měla narodit. Písnička začínala slovy: Hvězdo, hvězdičko, blíží se noc…" a Michalovi se velmi líbila, takže si ji zpíval častěji.
Porod byl však předčasný a těžký. Novorozenou holčičku museli dát do inkubátoru a intenzivně o ní pečovat. Rozechvělí rodiče byli připraveni na nejhorší - byla jen velmi malá možnost, že jejich holčička přežije. Malý Michal maminku a tatínka prosil: "Chci ji vidět! Musím ji nutně vidět!"
Po týdnu se stav holčičky ještě zhoršil. Tehdy se maminka rozhodla, že Michala vezme do porodnice na jednotku intenzivní péče s sebou. Sestra se jim v tom snažila zabránit, ale žena byla rozhodnuta a doprovodila synka až k postýlce, plné drátů a hadiček, kde holčička bojovala o život.
U postýlky své sestřičky Michal instinktivně přiblížil svůj obličej k její tvářičce a začal potichounku zpívat: Hvězdo, hvězdičko…"
Holčička okamžitě zareagovala. Začala klidně a bez námahy dýchat. Maminka se slzami v očích šeptala: "Pokračuj, Míšo, pokračuj!" Michal zpíval dál. Holčička začala pohybovat malinkýma ručičkama.
Maminka i tatínek se smáli a zároveň plakali, zatímco sestra nevěřícně pozorovala celou scénu. Za několik dní přinesla maminka maličkou domů a Michal dával hlučně najevo svou radost.
Ohromení lékaři na klinice jen těžko hledali slova. Maminka a tatínek věděli, že to byl prostě zázrak. Zázrak bratrovy lásky k tolik očekávané sestřičce.

Z knihy Bruna Ferrero Květiny pro duši


Sovy pálené už vypouštět nebudeme

14. června 2009 v 21:54 | Pavel Koubek |  Archa
Na Vysočině již nebudeme pokračovat ve vypouštění vzácných sov pálených z umělého odchovu do volné přírody i přesto, že tato sova patří v kraji k nejvzácnějším a nejohroženějším druhům a potřebuje lidskou pomoc. K vypouštění uměle odchovaných sov do volné přírody je totiž nutná výjimka ze zákona o ochraně přírody. Novou výjimku jsme získali, ale její podmínky jsou pro nás nesplnitelné. Správa CHKO Blaník výjimku sdružení Zelené srdce udělila na vypuštění deseti sov, které však musíme nejméně po dobu jednoho roku sledovat za pomoci satelitních vysílaček, aby se zjistilo, jak se sovy po vypuštění chovají a kolik jich přežije. Sledování pomocí satelitu je však velice nákladné a pro dobrovolné sdružení hospodařící s desítkami tisíc je podmínka vyžadující investice v řadech stotisíců až milionů nesplnitelná a s vypouštěním končíme.

Vypouštění je částí projektu, který byl na okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod zahájen již v roce 1996. Před začátkem projektu se předpokládalo, že tato sova zde stále roztroušeně hnízdí, ale skutečnost se ukázala mnohem horší. V rámci mapování
se nepodařilo do současnosti prokázat hnízdění na okrese Havlíčkův Brod a na okrese Pelhřimov hnízdí nepravidelně jeden pár Proto jsme začali s intenzivní podporou. Do zemědělských objektů jsme rozmístili více jak dvě stě hnízdních budek zajištěných proti vnikání kuny skalní, která je hlavním predátorem této sovy a rozběhli i osvětovou kampaň. Hustá síť bezpečných hnízdišť však situaci nezlepšila a tak jsme přistoupili k posílení vypouštěním sov z umělého odchovu zoologických zahrad a stanic pro poraněné živočichy. Sovy jsou v zajetí odchovávány rodiči a chovají se tedy jako divocí ptáci. Před vypuštěním do přírody se ještě na uzavřené půdě zemědělského objektu procvičí v létání a v lovu živé kořisti.

Celkem bylo od roku 2002
vypuštěno 126 mláďat, ale stejně jako u mláďat z přirozených hnízd se díky řadě ohrožujících faktorů dožije dospělosti jen zlomek. V několika případech se nám podařilo sovy na vypouštěcí lokalitě usadit a dokonce vyvedly mladé, ale chyběla trocha štěstí, aby se na lokalitě usadily dlouhodobě a to se stalo dalšímu vypouštění osudným. Jedním z argumentů pro striktní podmínky nové výjimky jsou právě nepřesvědčivé výsledky a tvrzení, že vypouštění může spíše uškodit než pomoci. Odhaduju, že v celém kraji Vysočina hnízdí deset párů těchto sov - tedy dva páry na okres a to pro další přežití nestačí. Uvažovali jsme i o ukončení projektu, protože když zkontrolujete sto prázdných budek, přemýšlíte, zda to má smysl. Před deseti dny se však vylíhla tři mláďata páru, který vznikl z poslední vypuštěné skupiny v loňském roce a je pro nás jednou z posledních nadějí, že kraj Vysočina nebude bílým místem ve výskytu sovy pálené a v projektu budeme mimo vypouštění nadále pokračovat.

Kamenickou lípu navrhujeme na Strom roku 2009

14. června 2009 v 21:52 | Pavel Koubek |  Archa
Vidět lípu srdčitou (Tilia cordata), která má takřka vodorovné větve a která se dostala do jména města, můžete pouze na jednom místě. Tím místem je zámecký park v Kamenici nad Lipou v kraji Vysočina. Dnes už je to pouze zbytek stromu, který měl údajně 19 vodorovných větví a na nich byl umístěn taneční parket, kde za svitu luceren tančilo zámecké panstvo. Říká se, že lípa byla vysazena při založení města roku 1248. Podle pověsti si na plošině lípy zatančil i sám Jan Žižka.
Lípu však taneční parket poškozoval, stejně jako ji ublížil blesk, který srazil její korunu. Obvod kmene je 5 m, ale výška kmene pouze 4 m. Dnes jsou v péči odborníků už jen čtyři vodorovné větve, které podpírají dřevěné sloupky. Šířka koruny je cca 30 m. V těsném sousedství roste její dcera, která je nositelkou rodu.

Myslíme si, že nejen tvarem koruny a historickými souvislostmi se jedná o zvláštní a ojedinělý strom a proto ji navrhujeme do ankety Strom roku 2009.

Za občanské sdružení Zelené srdce


Pavel Koubek

Kříž u Kladin 2

11. června 2009 v 22:54 | Pavel Koubek |  Zapomenutí svědkové
Každý rok se snažíme obnovit alespoň jeden další zapomenutý kříž. Letos se podařilo obnovit kříž ukrytý v bezovém keři (obrázek před obnovou v galerii) nedaleko rybníka Dolní Kladiny u Zachotína na okrese Pelhřimov. Kříž dostal nový nátěr a vykoukl z bezového keře. Bohužel takřka ještě nezaschla barva a už se někdo pokusil ulomet lunetu a poškodil nátěr. Samozřejmě to opravíme, ale do srdce se vkrádá myšlenka, zda to más smysl......
Snad se nám podaří ještě obnovit kříž nad hřbitovem u Zachotína (obrázek také v galerii), ale je ještě mnoho dalších, které budou muset ještě počkat....

letáček Pomozme jim

2. června 2009 v 22:27 | Pavel Koubek |  Archa
Jak pomoci poraněným volně žijícím zvířatům a jejich mláďatům poradí nový letáček, který pro obyvatele Humpolce vydalo naše sdružení Zelené srdce s podporou Města Humpolec. Stále se setkáváme s případy, kdy lidé nevědí jak se zachovat při nálezu poraněného živočicha a kam se obrátit o pomoc a alespoň v Humpolci a okolí by to měl
zlepšit nový letáček Pomozme jim. Kromě rad, jak postupovat při nálezu mláďat ptáků a savců a poraněných živočichů, obsahuje letáček i kontakty na stanice pro poraněné živočichy v Pavlově a ve Vlašimi a další organizace, které se živočichům věnují. Text letáčku najdete v rubrice Archa a samotný letáček můžete zdarma získat v informačním centru v Humpolci.


Kalendář

2. června 2009 v 22:15 | Pavel Koubek
V nové rubrice Kalendář akcí vás budeme upozorňovat na zajímavé akce, které se v našem okolí chystají a kam se chystáme i my.


15.-16. srpna 2009 se uskuteční Šermířské dny na hradě Orlíku nad Humpolcem. Více na www.hrad-orlík.cz

24.-30. srpna 2009 se na hradě Orlíku nad Humpolcem uskuteční filmový festival Film a dějiny. Více na www.filmadejiny.cz