Srpen 2009

Kaple v Kvaseticích

31. srpna 2009 v 21:54 | Pavel Koubek |  Zapomenutí svědkové
Kromě kaple sv. Anny u Pelhřimova, se už čtvrtým rokem pokoušíme pomoci zapomenuté kapli v Kvaseticích. Tato kaple na tom není tak špatně, jako sv. Anna, ale i zde je hodně práce. Daří se nám pravidelně uklízet uvnitř kaple a podařilo se nám odstranit bezové keře, ve kterých byla ukrytá. Alespoň provizrně jsme zakryli velkou díru ve střeše, kterou zatékalo a hrozilo promáčení a zřícení klenby. Střecha je v současné době největším problémem. Snad se to podaří vyřešit a kapli zachránit.
Obrázky jsou v galerii.

Budou žít ?

31. srpna 2009 v 21:46 | Pavel Koubek |  Archa
V rámci projektu Budou žít ? na ochranu sovy pálené, jsme ukončili kontrolu hnízdních budek na okresech Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Kutná Hora. Na okrese Kutná Hora v těchto nocích vyletuje na dvou lokalitách 8 sov pálených. Přejeme jim šťastné cesty.

Podpořte svůj strom

19. srpna 2009 v 21:31 | Pavel Koubek |  Archa
Vítěz celostátní ankety Strom roku 2009 může být poprvé z okresu Pelhřimov a může být znovu z kraje Vysočina. Tím stromem může být Kamenická lípa, která roste prý od roku 1248 v zámeckém parku v Kamenici nad Lipou. Velice zvláštní strom, který tvoří čtyři vodorovné větve, si to zaslouží nejen tímto zvláštním tvarem koruny, ale i z dalších důvodů. Je jen málo stromů, které jsou ve jménu města a je to jediný strom, v jehož koruně byl taneční parket pro zámecké panstvo.
O umístění v anketě můžete rozhodnout i vy zasláním DMS ve tvaru DMS STROM8 na číslo 87777. Podpoříte tak umístění lípy v anketě a částkou 27 Kč výsadbu nových stromů.
Více o anketě (včetně průběžných výsledků) se dozvíte na stránkách www.nadacepartnerstvi.cz

Den pro sv. Annu

17. srpna 2009 v 23:20 | Pavel Koubek |  Zapomenutí svědkové
Podle informací od pamětníků to bylo možná víc jak 50 let, po kterých se na svátek sv. Anny 26. července 2009 sešli poutníci u kaple sv. Anny u Pelhřimova na prvním Dni pro kapli sv. Anny, který pořádalo Občanské sdružení Zelené srdce s Římskokatolickou farností v Pelhřimově. Přiznám se, že jsem byl celý den nesvůj, zda přijedou pozvaní hosté, zda bude pěkné počasí a především zda přijdou nějací poutníci. Počasí se vydařilo, hosté přijeli a především se kaple zaplnila poutníky, kterých dorazilo kolem stovky. Pro mnohé z nich to byl návrat po letech a překvapil je stav této památky…. Slavnost začala představením minulosti, současnosti a doufejme i budoucnosti památky. V letošním roce se podařilo díky pomoci Města Pelhřimov odstranit stromy zasahující do zdiva a keře, kterými byla stavba z poloviny zarostlá. Našemu sdružení se podařilo vyvozit suť a hlínu z vnitřního prostoru, odstranit keře ze zdí kaple a pokračovat v úklidu okolí. Nejbolavějším místem zůstává zachovalá klenba nad presbytářem, do které zatéká a rostou z ní keře a stromy. Snad se najde co nejdříve řešení. Znovu k setkání. Písničky, které patřily této chvíli a tomuto místu hrají a zpívají manželé Radovi z Prahy. Duchovní slovo pronesl pan vikář P. Jaromír Stehlík z Pelhřimova, který mimo jiné řekl, že nestačí jen obnovit vlastní stavbu, ale že je potřeba obnovit i zájem lidí. Po dalších písničkách zazněla modlitba a závěrečné požehnání.
Poutníci se zastavovali u našeho stolečku pro perníková srdíčka z pouti, výrobky chráněné dílny U sv. Anny a naše tiskoviny. Především však na kousek řeči o tomto místě. Postupně odcházeli, až jsme zůstali s manželkou a dětmi sami. Zůstal s námi ještě pocit, že naše snažení má smysl. Stále nevím zda se nám podaří udělat něco víc, ale chceme se o to pokusit. Pomůžete nám ? Každý může pomáhat.

Chceme moc poděkovat všem poutníkům, manželům Radovým za písničky, panu vikáři Stehlíkovi za duchovní slovo a všem ostatním, kteří pomohli s uskutečněním tohoto setkání. Díky.

Křemešnické studánky

17. srpna 2009 v 22:14 | Pavel Koubek |  Zapomenuté studánky
Když jsme s Petrem vyráželi v podvečer 22. července 2009 na Křemešník na naši akci Křemešnické studánky, přemýšlel jsem kolik se nás asi tak sejde. Sv. Magdalená nám pomohla krásným letním počasím a k velkému překvapení se u kostela Nejsvětější Trojice sešlo na sedm desítek poutníků. K vídění byla naše výstava o studánkách a potom už jsme se vydali na cestu ke studánkám. První studánkou byla studánka U buku, kterou před pár leti krásně obnovili Lesy města Pelhřimov. Velký buk podle kterého má jméno u ní již nestojí, ale studánka zůstala a podle pověsti je propojena se Zázračnou studánkou na opačné straně kopce. Hlavní zastávkou na našem putování byla právě Zázračná studánka o které by se dalo psát a mluvit hodně dlouho. I když v tomto období voda většinou neteče, tentokrát se po vydatných deštích mohli poutníci občerstvit léčivou vodou a mnozí si ji odnášeli i domů. Třetí studánkou se stala Stříbrná studánka, která podle pověsti odvádí vodu ze starých dulních děl. Vzhledem k pokročilému večeru jsme putování namířili znovu ke skostelu na Křemešník, ale několik poutníku navstívilo ještě čtvrtou studánku U Ivanin.

Snad to byl pro všechny krásný letní večer.

Křemešnické studánky se uskutečníly v rámci Festivalu řemesel a vyznání na Greenway, který již sedmým rokem pořádá občanské sdružení Na dobrých cestách. Více na www.nadobrychcestach.cz

Sovy se vydávají na cestu

17. srpna 2009 v 22:01 | Pavel Koubek |  Archa
V těchto nocích se tři mladé sovy pálené za doprovodu rodičů vydávají na své první lovecké výpravy. Rodičovský pár vznikl z poslední skupiny sov odchovaných v zajetí a následně vypuštěných do volné přírody. Naším přáním je, aby na lokalitě nadále zůstal a vychovával další generace mláďat, protože je to v současné době jediný pár o kterém v kraji Vysočina víme.