Leden 2010

Paměť v kameni

31. ledna 2010 v 20:44 | Pavel Koubek |  Pozvání od Zeleného srdce
Říká se jim smírčí kříže, ale mnohdy jsou to také pamětní kameny nešťastných událostí. Kolik jich bylo na okrese Pelhřimov postaveno, kolik již zničeno a nebo ukradeno a jaké příběhy vyprávějí?
Právě o tom bude přednáška Pavla Koubka
doplněna promítáním diapozitivů, která se uskuteční 9. února 2010 od 17,00 hodin v Okresní knihovně v Pelhřimově.

Budou žít sovy pálené na Vysočině ?

28. ledna 2010 v 22:32 | Pavel Koubek |  Archa
Sova pálená byla kdysi jedna z našich běžných sov, ale dnes je bohužel jednou z nejvzácnějších. Poznáme ji především podle rezavého zbarvení a nápadného srdčitého závoje kolem očí. Velikostí je srovnatelná s holubem a rozpětí křídel má 95 cm. Ke hnízdění využívá především lidská sídla - kostelní věže a půdy zemědělských budov. Kdysi lidé věřili, že zabitá sova přitlučená na vrata od chléva ochrání dobytek od zlých sil a uhranutí, ale dnes už víme, že je to pouze pověra. V potravě převládají drobní hlodavci a v zimním období drobní pěvci. Ohrožuje jí především nedostatek vhodných hnízdišť, hnízda často vyplení kuna skalní a v poslední době se zvyšuje i počet sov sražených automobily na silnicích. Patří mezi zvláště chráněné druhy.


Projekt Budou žít ? na ochranu sovy pálené na Vysočině byl zahájen Klubem ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země v roce 1996 na okrese Havlíčkův Brod a později také na okresech Pelhřimov a Kutná Hora. V roce 1996 předpokládali odborníci, že ve sledovaném území sova pálená roztroušeně hnízdí. Skutečnost se však ukázala mnohem horší. Pro posílení populace bylo rozmístěno 280 hnízdních budek převážně do zemědělských objektů. Průměrně v nich však hnízdí pouze dva páry těchto vzácných sov. V projektu v současné době pokračuje Občanské sdružení Zelené srdce.
Na okrese Havlíčkův Brod jsme provedli v roce 2009 kontrolu 89 hnízdních budek. Bohužel ani v letošním roce zde hnízdění sovy pálené prokázáno není. Průběžně byla prováděna údržba budek, především jejich zavěšení. Bohužel za dobu trvání projektu (zahájen v roce 1996) bylo již 37 budek zničeno především z důvodu změny využívání budov a nebo se nepoužívané budovy zřítily.
Na okrese Pelhřimov jsme provedli kontrolu a údržbu 77 hnízdních budek. Hnízdění bylo prokázáno v lokalitě u Humpolce. Jedná se o pár, který vznikl z poslední skupiny sov pálených z umělého odchovu vypuštěných do volné přírody v roce 2008. V srpnu vyvedl úspěšně tři mláďata a v současné době (leden 2010) je nadále na lokalitě pozorován. Jiné hnízdění se prokázat nepodařilo. I na tomto okrese došlo za dobu trvání projektu ke zničení 35 budek. Průběžně byla prováděna údržby budek tak, aby byla zajištěna jejich funkčnost a připraveny na možné obsazení v dalších letech.
Na okrese Kutná Hora byla provedena kontrola 40 hnízdních budek. Hnízdění bylo znovu prokázáno v lokalitě XXX, kde sovy hnízdí v budce již čtvrtý rok. Při kontrole 29.6.2009 byla z budky vyplašena samička sedící na snůšce 6 vajíček. Majitele jsme upozornili na hnízdění sov a požádali o spolupráci. Dne 28.8.09 bylo v budce okroužkováno 5 mladých. Hnízdění bylo znovu prokázáno i v lokalitě YYY, kam se sovy vrátily v roce 2008 po pětileté přestávce. Při kontrole 29.6.2009 byla z jedné ze dvou umístěných budek vyplašena samička sedící na snůšce 6 vajíček. I zde jsme majitele budovy upozornili na hnízdění sov a požádali o spolupráci. Dne 28.8.09 byla v budce okroužkována 3 mláďata. I na tomto okrese bylo za dobu trvání projektu zničeno 12 hnízdních budek. Hnízdní budky jsme dle potřeby opravovali, především se jednalo o opravy uchycení.
Ve vypouštění sov pálených z umělého odchovu do volné přírody již nebudeme pokračovat i přesto, že tato sova patří v kraji k nejvzácnějším a nejohroženějším druhům. Problém není v získání mláďat, ale nepodařilo se nám získat novou výjimku ze zákona o ochraně přírody. Vlastně novou výjimku jsme získali, ale její podmínky jsou pro nás v současné době nesplnitelné. Správa CHKO Blaník výjimku sdružení Zelené srdce udělila na vypuštění deseti sov, které však musejí být nejméně po dobu jednoho roku sledovány za pomoci satelitních vysílaček, aby se zjistilo, jak se sovy po vypuštění chovají a kolik jich přežije. Sledování pomocí satelitu je však pro nás velice nákladné a pro dobrovolné sdružení hospodařící s desítkami tisíc je podmínka vyžadující investice
nesplnitelná a s vypouštěním zatím končíme.
V roce 2009 se tedy podařilo ve sledovaném území okresů Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Kutná Hora prokázat v budkách hnízdění tří párů sov pálených, které prokazatelně vyvedly 11 mláďat. Cekem byla provedena kontrola a údržba 206 budek. Vypouštění sov pálených z umělého odchovu bylo přerušeno.

Další fotografie sov pálených naleznete v galerii zvířata.

Projekt byl v roce 2009 realizován díky podpoře z programu Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody, podpořeného Ministerstvem životního prostředí a Lesy ČR

Pomoc pro Haiti

25. ledna 2010 v 22:31 | Člověk v tísni |  Člověk člověku
Společnost Člověk v tísni vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obětem ničivého zemětřesení na Haiti. Katastrofa si podle oficiálních odhadů vyžádala až dvě stě tisíc životů, další desítky tisíc lidí jsou zranění. Zhruba tři miliony obyvatel v zasažené oblasti potřebují přísun pitné vody, potravin, provizorních přístřešků a lékařskou péči.
Prostředky sbírky využijí partnerské organizace z mezinárodní Alliance 2015, jejíž je Člověk v tísni členem, na okamžitou humanitární pomoc a zajištění základních životních potřeb. Společnost Člověk v tísni také na místo vypravila pohotovostní lékařský tým a své koordinátory. Přispívat lze přímo na konto sbírky SOS Haiti 4095 4095/0300, prostřednictvím dárcovské sms ve tvaru: DMS SOSHAITI na číslo 87777


Zvířata o pomoc nepříjdou

24. ledna 2010 v 22:39 | Pavel Koubek |  Archa
Stanice ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou bude nadále pečovat o poraněné volně žijící živočichy a realizovat ekologickou výchovu.
Na konci roku 2008 oznámila Agentura ochrany přírody a krajiny ukončení provozování jediné státní stanice v ČR zaměřené na pomoc poraněným živočichům a záchranné programy ohrožených živočichů. I přesto, že tato zpráva vyvolala nesouhlasné reakce mezi odborníky i veřejností, situace se nezměnila a Agentura provozování stanice k 31.12. 2009 ukončila, ale zvířata v nouzi o pomoc nepřijdou.
V průběhu minulého roku vznikla obecně prospěšná společnost Stanice Pavlov, která od nového roku stanici v Pavlově převzala i se všemi jejími svěřenci a bude ji nadále provozovat. Stanice bude nadále sloužit pro záchranu poraněných volně žijících živočichů z kraje Vysočina a rozvíjeny budou programy ekologické výchovy. V případě potřeby se mohou lidé stále na pracovníky stanice obracet na telefon 569721293 a nebo734309798. V současné době zaměstnávají pracovníky stanice především upozornění na přimrzlé labutě, ale naštěstí se ve většině případů jedná pouze o odpočívající ptáky sedící na ledě I za sněhové kalamity se musejí zaměstnanci postarat o 120 zvířat, která mají na stanici přechodný, nebo trvalý domov.

Co ti mám ještě dát ?

22. ledna 2010 v 23:49 Příběhy pro srdíčko
Tatínek s malým synkem šli po ulici plné výkladních skříní. Tatínek nesl tašku plnou balíčků. Náhle se obrátil k chlapci: "Červený dres jsem ti dal, robota válečníka jsem ti dal, obrázky fotbalistů jsem ti dal, co jsem ti ještě měl dát?" "Měl jsi mi dát svou ruku," odpověděl chlapec.
Z knihy Paprsky slunce pro duši Bruna Ferrero

Úvodní panel na stezce není

13. ledna 2010 v 21:13 | Pavel Koubek |  Zapomenutí svědkové
Na naučné stezce Březina v Humpolci není úvodní panel umístěný v lesporku u ZŠ Podhrad. Panel někdo rozmlátil na kusy. Na své místo by se měl vrátit v jarních měsících.

Stopa v krajině

13. ledna 2010 v 21:10 | Pavel Koubek |  Archa
Stopa v krajině je nový projekt sdružení Krajina, která se snaží udržovat květnaté louky na Vysočině a zachovat je pro budoucnost. Více o projektu se dozvíte na www.stopavkrajine.cz

Sýkorky potřebují pomoc

12. ledna 2010 v 21:15 | Pavel Koubek |  Archa
Sněhová kalamita nezpůsobila
mnoho problémů jen lidem, ale komplikuje život i volně žijícím živočichům. Při takovém množství sněhu a silných mrazech potřebují lidskou pomoc asi nejvíce drobní pěvci a vodní ptáci. Sýkorkám a dalším drobným pěvcům lze pomoci přikrmováním ve vhodném krmítku. Na tvaru ani velikosti krmítka nezáleží, důležité je, aby do něj nepadal sníh a přiletující ptáky neohrožovaly kočky. Nejvhodnějším krmením je směs semínek, kterou tvoří především různé druhy slunečnice a prosa, loupaný oves, nebo mák. Do krmítka však nepatří zbytky vánočního cukroví, nebo jiné dobroty z našeho stolu, zejména čerstvé pečivo, které může ptákům způsobit vážné zdravotní potíže. Velice jednoduchou pomocí jsou tzv. lojové koule, které lze zakoupit v obchodech pro chovatele a pověsit na vhodné místo.
Další ohroženou skupinou jsou vodní ptáci, především zimující labutě velké. V těchto dnech se na mne často obracejí lidé, že viděli na rybníce sedět labuť a je určitě přimrzlá, ale naštěstí k přimrznutí prakticky nedochází. K přimrznutí může dojít pouze při náhlé změně teploty, nebo u nemocných ptáků. Vždy je však důležité přesvědčit se o skutečnosti. Většinou postačuje k labuti hodit kousek pečiva a nebo ji vyplašit sněhovou koulí. Teprve, když se nemůže zvednout je důvod zavolat pracovníky ochrany přírody, nebo hasiče. Za krásných zimních dnů vyráží mnoho lidí vodní ptáky přikrmovat, ale pomoc potřebují právě v těchto dnech extrémního počasí. Starší pečivo je nejlépe rozmočit v kbelíku s vodou a potom je teprve labutím a dalším vodním ptákům předložit a ti je během krátké doby zkonzumují. Tvrdé kousky pečivo hozené na led mohou ptákům poškodit polykací ústrojí a spíše uškodit.