Únor 2010

Soutok studánek Vysočiny

24. února 2010 v 21:05 | Pavel Koubek |  Zapomenuté studánky

I když to venku zatím ještě moc nevypadá, tak za pár dní určitě začne jaro a 22. března budeme slavit Světový den vody. Přemýšleli jsme, jak upozornit na tento den a vůbec na fakt, že čistá voda se stává stále větší vzácností a napadlo nás uskutečnit soutok studánek Vysočiny. Určitě znáte Agenturu Dobrý den z Pelhřimova, která se věnuje zaznamenávání nejrůznějších rekordů. Jeden ze zelenějších projektů se jmenuje "Soutok vod planety Země." Pomocí
obřího trychtýře do pelhřimovské říčky Bělá přiteklo od roku 2005 již 677 vzorků ze 65 zemí. Podle informací z webu: "Kanadou, USA, Mexikem a Peru na západní straně mapy světa počínaje, Čínou, Indií a Japonskem na východní straně konče. Od Norska, Švédska a Finska na severu, po Jihoafrickou republiku na jihu. V archivu agentury "Dobrý den" se potkaly vody bájného města Inků Machu Picchu s vodami neméně bájné hory Ararat, ledovec z nejvyšší norské hory Galdhoppigen se smísil se sněhem Kilimandžára a své místo v něm našly i legendární řeky Eufrat, Tigris a Ganga. Ledové kroupy, které decimovaly úrodu na Pelhřimovsku se smíchaly s albánskými minerálními prameny a vodami jedné z posledních bašt socialismu - ostrova Kuby. Mezi nejexotičtější patří vody ze států Bahrain a Katar, nejvzdálenější vzorek přicestoval z Velkého bariérového útesu u Nového Zélandu. "Nejhlubší" vodu nabral při potápění na indonéském ostrově Bali z hloubky 50 metrů Luboš Rafaj, letošní "nejvyšší" vodu přivezli z indické hory Sandakphu (3 636 mnm) Luděk Jedlička a Pepíno Vaněk".
Ale našich studánek tam moc není a rádi bychom to společně s vámi změnili a moc prosíme, přidejte se k nám. Po dohodě s Agenturou Dobrý den se Soutok studánek Vysočiny uskuteční 19. března 2010 dopoledne na Masarykově náměstí v Pelhřimově, kde bude umístěn velký trychtýř a voda následně vylita do říčky Bělé. K tomu ale potřebujeme shromáždit co nejvíce vzorků vod ze studánek z celého kraje. Vzorek vody v plastové lahvi 0,5 litru s cedulkou se jménem studánky, nejbližší obce či města a odběratele pošlete poštou do 15. března 2010 na adresu: Občanské sdružení Zelené srdce, Mladé Bříště č.2., 396 01 Humpolec. Budeme moc rádi, když se připojíte a dáte nám o tom předem vědět na e-mail: zelenesrdce@atlas.cz, protože tahle akce se může podařit jen, když ji uděláme společně. Předem moc díky za pomoc.

za sdružení Zelené srdce Pavel Koubek

Kyvadlo

16. února 2010 v 22:48 Příběhy pro srdíčko
Jeden moudrý a učený člověk měl v pracovně obrovské kyvadlové hodiny, které odbíjely každou celou hodinu sice důkladně a slavnostně, ale také velmi nahlas. "Vám to nevadí?"zeptal se ho jednou jeho žák. "Ne," odpověděl. "Alespoň se pokaždé musím zamyslet nad tím. co jsem v právě uplynulé hodině dělal."

Z knihy Bruna Ferrero Paprsek slunce pro duši

Soví noc

16. února 2010 v 22:36 | Pavel Koubek |  Pozvání od Zeleného srdce
Sovy patří stále mezi tajemné obyvatele naší přírody. Díky jejich skrytému nočnímu životu se s nimi ve volné přírodě setkáváme spíše náhodně. Jelikož už tak často nechodíme noční tmou, uniká nám i jejich houkání. Pro všechny zájemce, kteří by se chtěli o těchto královnách noci něco dozvědět a nebo jen zažít něco netradičního, připravilo sdružení Zelené srdce ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou Okresním mysliveckým spolkem Pelhřimov a Stanicí ochrany fauny Pavlov ojedinělou akci nazvanou Soví noc, která se uskuteční 6. března 2010. V letošním roce akce začne již ve 14,30 hodin v budově Okresního mysliveckého spolku v Pelhřimově přednáškou o životě a ochraně našich sov doplněnou promítáním. Zejména děti zaujme konec přednášky, kdy se budou moci setkat se živými sovami ze Stanice ochrany fauny. V 18,30 hodin se vydáme od hotelu na Křemešníku u Pelhřimova na výpravu do lesa a budeme naslouchat sovímu houkání. Sovy budeme také lákat na magnetofonovou nahrávku jejich hlasu, na kterou reagují. Vzhledem k tomu, že se jedná o výpravu za volně žijícími sovami, tak samozřejmě není vyloučeno, že houkat nebudou. Není dopředu dané, jaká setkání účastníky čekají a právě i v tom je kouzlo noční výpravy. Sebou potřebujete baterku, teplé oblečení a zimní obuv. Za větrného počasí a sněžení sovy nehoukají a akce bude zrušena. Konání akce lze ověřit a další informace získat na tel. 737768102

Každý může pomáhat

16. února 2010 v 22:34 | Pavel Koubek
Hledáme lidi ochotné pomoci například s údržbou naučné stezky Březina v Humpolci, či s probuzením kaple sv. Anny u Pelhřimova. Každý může pomáhat.

Kalendář

16. února 2010 v 22:32 | Pavel Koubek
V kalendáři 2010 Vás budeme informovat o zajímavých akcích.


22. březen - Světový den vody (chystá se akce v Pelhřimově a informace již brzy zde)

23. března - Ohrožené královny noci v Pacově - zahájení výstavy o sovách (více včas zde)

27. března - Jak se do lesa houká ? - povídání o sovách a výprava za jejich hlasy v Opatově (mezi Jihlavou a Pelhřimovem) od 18,00 hodin v klubovně hasičů

5. dubna - Velikonční pondělí

16. dubna - Zapomenuté kapličky - povídání o kapličkách ve Starých Bříštích

17. dubna - Jarní probouzení kaple sv. Anny u Pelhřimova (více včas zde)

22. duben - Den Země

25. dubna - Otvírání studánek v Mladých Bříštích (více včas zde)

8. května - Vítání ptačího zpěvu na Křemešníku (více včas zde)

28. května - Noc kostelů

30. června - Pouť u Svaté Trojice na Křemešníku

5. června - Letní kosení u kaple sv. Anny (více včas zde)

27. června - Pouť u sv. Jana Křtitele v Mladých Bříštích (více včas zde)

22. července - Křemešnické studánky (více včas zde)

25. července - Den pro kapli sv. Anny (více včas zde)

18. září - Dny evropského dědictví u sv. Anny (více včas zde)

28. října - Podzimní uspávání kaple sv. Anny (více včas zde)

Kaple sv. Anny

15. února 2010 v 23:09 | Pavel Koubek |  Probuzení kaple sv. Anny
"Jsem svědomím těch, kteří ztratili víru a úctu k člověku. Jsem varováním těm, kteří by je následovali. Jsem nadějí všem, kteří hledají poznání, sblížení a usmíření. Vejděte."

Tento nápis ze zdi kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Vysoké u Chebu by mohl být i na zdi kaple sv. Anny u Pelhřimova, protože mají společný osud. Obě stavby patří mezi 1600 kostelů, kaplí a kapliček, které byly úmyslně, či neúmyslně poškozeny v letech 1948-1989 komunistickým režimem. Dalších 2600 těchto staveb bylo v tomto období zničeno. Kaple sv. Anny má však naději na probuzení a záchranu.

Zrození

Poutní kapli původně zasvěcenou Proměnění Páně na hoře Tábor nechali v letech 1699-1700 postavit pelhřimovský rychtář Matěj Mauricius Klokotský a radní Samuel Klokotský. Proč si ke stavbě vybrali právě mírné návrší nedaleko města, a proč zde nechali kapli vystavět, není známo. Mše svaté se v kapli sloužily nejméně dvakrát ročně. Na den Nanebevstoupení Páně přicházelo tolik poutníků, že se do kaple ani nevešli. V roce 1730 je již kaple zasvěcena svaté Anně. Kapli tvoří obdélníková loď s navazujícím presbytářem (místem pro oltář) krytým křížovou klenbou. Vstoupit je možné vchody ze tří stran. Nad hlavním vchodem, byl na trámech malý kůr pro hudebníky a nad střechou jehlancová věžička pro zvonek. V interiéru se nacházely vyřezávané dubové lavice, oltář se sochou sv. Anny a po stranách obrazy sv. Petra a sv. Pavla. V roce 1788 za reforem císaře Josefa II. byla kaple prodána
pelhřimovskému měšťanovi a pozdějšímu purkmistrovi Josefu Tomskému,. Jen díky tomu byla zachráněna před zničením. V devatenáctém století se ke kapli vracejí poutníci a stavba je nadále udržována v dobrém stavu.

Zapomenutí


Po roce 1948 nemohla církev kapli udržovat a provádět potřebné opravy. Někdy kolem roku 1950 byl například zastaven traktor s dělníky směřujícími ke kapli. Následně byla rozorána přístupová polní cesta spojující kapli s městem. Místo je však nadále cílem nedělních procházek obyvatel města, ale bohužel také prvních vandalů a zlodějů. V 60.-70. letech začíná kaple chátrat. Je rozkradeno, nebo zničeno veškeré vnitřní vybavení a dokonce i část střechy.
V roce 1991 nechal Městský úřad v Pelhřimově snést zbytky věžičky a střechy z bezpečnostních důvodů. Kaple zarůstá keři a stromy a mnoho lidí k ní již nepřichází.

Probuzení

Na konce 90. let 20. století tvoří kapli již jen obvodové zdi a pouze nad presbytářem je zachována cihlová klenba, kterou kryje chatrná střecha. Uvnitř i z venku a i z korun zdí vyrůstají stromy a keře. O záchraně kaple se toho mnoho namluvilo a napsalo, ale k uskutečnění žádných plánů nedošlo a stavba postupně dál chátrá.
V roce 2007 vzniklo Občanské sdružení Zelené srdce, které se mimo jiné snaží kapli zachránit. Zahájili jsme jednání s Římskokatolickou farností Pelhřimov, která je vlastníkem kaple a městem Pelhřimov, které je vlastníkem okolního pozemku a také zahájili první práce. V roce 2007 jsme odstranili náletové dřeviny z vnitřního prostoru kaple a odvezli veškeré odpadky. V roce 2008 bylo zahájeno vyklízení kaple od suti a zeminy. V roce 2009 bylo dokončeno vyklizení vnitřního prostoru kaple a ve spolupráci s městem Pelhřimov odstraněny z okolí kaple náletové dřeviny a stromy poškozující zdivo. Na svátek sv. Anny 22. července 2009 se v kapli uskutečnil kulturně - duchovní "Den pro kapli sv. Anny," jehož se účastnilo cca 100 lidí a podle pamětníků to byla první podobná akce po více jak 50 letech. V roce 2010 jsme zahájili projekt "Probuzení kaple sv. Anny" jehož cílem je probudit zájem lidí o poutní místo kaple sv. Anny a zapojit je do obnovy stavby a místa samotného dobrovolnou pomocí, nebo finančním darem. Ukázat, že je možné spojit síly a obnovit něco krásného pro všechny. Jsme však stále na začátku a obnova kaple, neb alespoň její zakonzervování, bude velice náročná. Osud kaple sv. Anny je i ve vašich rukou.

Každý může pomáhat

Kapli sv. Anny u Pelhřimova můžete pomoci:
- dobrovolnou pomocí v rámci pravidelných brigád. Více informací naleznete na www.zelenesrdce.blog.cz. Jedná se především o úklidové práce, které zvládne každý.
- účastí na kulturně - duchovních akcích pořádaných u kaple sv. Anny a na putovní výstavě "Probuzení kaple sv. Anny"
- finančním darem zaslaným na účet u ČSOB: 220986561/0300, který nám umožní pokračovat v opravách. Do zprávy pro příjemce napište svanna. Uzavřeme s vámi darovací smlouvu
- materiálním darem na opravu a údržbu kaple
- uspořádáním putovní výstavy "Probuzení kaple sv. Anny"
- šířením informací mezi přátele
- zapojením do činnosti Občanského sdružení Zelené srdce
- návštěvou kaple sv. Anny. Najdete ji cca 2 km V od Pelhřimova na okraji lesa nad zahrádkářskou kolonii vpravo od silnice Pelhřimov - Humpolec
- tím, že nám kapli sv. Anny pomůžete uchránit před dalším poškozováním a ničením

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.