Duben 2010

Stanice v Pavlově otevírá pro veřejnost

29. dubna 2010 v 21:31 | Pavel Koubek |  Archa
Prvního května se  poprvé v letošním roce otevřou brány Stanice ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou pro veřejnost. Toto v kraji Vysočina ojedinělé zařízení poskytuje pomoc pro všechny poraněné volně žijící druhy živočichů. Prvořadým úkolem je samozřejmě návrat vyléčených živočichů do přírody, ale mnoho jich na stanici vzhledem k trvalým následkům zůstává.
A právě tyto živočichy si můžete v areálu
za doprovodu průvodce prohlédnout. Seznámit se můžete s většinou u nás žijících druhů dravců a sov, kteří se do stanice dostávají nejčastěji, ale také s některými z vodních ptáků a ze savců především s vydrou říční a norkem evropským.

Stanice bude otevřena každý den od května do konce srpna a prohlídky s průvodcem se konají každou lichou hodinu od 9,00 do 15,00 hodin.


sokol stěhovavý

Studánky jsou odemknuté

27. dubna 2010 v 22:04 | Pavel Koubek |  Zapomenuté studánky
Za krásného jarního počasí se 25. dubna 2010 uskutečnila v Mladých Bříštích slavnost Otvírání studánek. Za účasti cca 30 poutníků, byla velkým klíčem  odemknuta studánka Polní, Poustevníkova a Rousinovská kašna.  U studánek a na koncertě v kostele sv. Jana Křtitele zahráli vzácní hosté manželé Radovi. 

Kaple v Kvaseticích se stala cílem zlodějů

27. dubna 2010 v 21:31 | Pavel Koubek |  Zapomenutí svědkové
Kaple v Kvaseticích se stala znovu cílem zlodějů. Kromě kaple sv. Anny se snažíme po dohodě s majiteli pomáhat i u této kaple. Dne 19. dubna jsem byl upozorněn, že v Kvaseticích řadí zloději a připravují si k odvezení dlažbu z kaple. Jak je vidět na fotografii, skutečně k tomu došlo. Případ šetří Policie a my jsme okamžite zajistili poškozené okno a chystáme se dlažbu znovu usadit. 


Na zajíčky se nesahá

27. dubna 2010 v 21:14 | Pavel Koubek |  Archa
Na malé zajíčky se nesahá, vzkazují ochránci přírody všem lidem, kteří by se zdánlivě opuštěné zajíčky chtěli pokusit zachránit.
Malé zajíčky lze v přírodě Vysočiny objevit od počátku března nehybně sedící na holé zemi. Může se zdát, že jsou opuštění a bez pomoci člověka zahynou, ale není tomu tak. Máma zaječka chodí malé zajíčky pravidelně krmit, ale jinak se u nich nezdržuje, aby na ně zbytečně neupozorňovala nepřátele.
To nejhorší, co můžete pro tato mláďata udělat je pokusit se je zachránit. I když je jenom pohladíte, matka zaječka je již nepřijme a uhynou hlady.
Lidé si také berou zajíčky domů a nebo je odvážejí do stanic pro poraněné živočichy, ale velká většina z nich
lidskou péči nepřežije, protože se nedaří dlouhodobě nahradit zaječí
mateřské mléko. To nejlepší co můžete při nálezu malých zajíčků udělat je pokochat se pouze pohledem a místo okamžitě opustit.
Zajíc polní nepatří v posledních letech v kraji Vysočina k hojným živočichům.
Na vině je zemědělské hospodaření a také obrovská úmrtnost pod koly automobilů.

Probudili jsme kapli sv. Anny

21. dubna 2010 v 21:35 | Pavel Koubek |  Probuzení kaple sv. Anny
V sobotu 17. dubna 2010 se u kaple sv. Anny uskutečnila první z letošních brigád nazvaná Jarní probuzení kaple sv. Anny. Za vydatné pomoci dobrovolníků se nám podařilo vyvozit suť z poslední části vnitřního prostoru kaple a především uklidit okolí kaple od podzimního listí, větví a dalšího nepořádku.


Otvírání studánek

8. dubna 2010 v 22:11 | Pavel Koubek |  Pozvání od Zeleného srdce

Na slavnost Otvírání studánek se můžete vydat v neděli 25.4.2010 do Mladých Bříšť u Humpolce, kde ji každoročně pořádají občanská sdružení Zelené srdce a Čtveráci.
Ve dvě hodiny odpoledne se vydáme od bývalé školy na cestu ke čtyřem studánkám v okolí a každou z nich symbolicky odemkneme.
Studánky odemykají po zimě děti velkým dřevěným klíčem. Hudební doprovod putování zajistí manželé Radovi hrající příjemné křesťanské folkové písničky. Manželé Radovi zahrají i na samostatném koncertě od 16,00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Mladých Bříštích.
Vše zakončí posezení na místní faře.

Jarní probuzení kaple sv. Anny

8. dubna 2010 v 22:04 | Pavel Koubek |  Probuzení kaple sv. Anny

Přispět k probuzení zapomenuté kaple sv. Anny u Pelhřimova může každý, kdo 17. dubna 2010 v 8,00 hodin přijde k této kapli. Uskuteční se u ní první ze tří letošních brigád pro veřejnost nazvaná Jarní probuzení kaple sv. Anny.
Akci pořádá Občanské sdružení Zelené srdce, které se snaží tuto památku zachránit. Pracovat budeme především na jarním úklidu okolí kaple a práce se najde pro každého. Díky podpoře Nadace VIA bude připraveno pro brigádníky nářadí, ale je otázkou kolik lidí bude ochotných zdarma pomoci. Nemáme vůbec představu kolik lidí přijde, ale věříme, že lidem toto místo není lhostejné a pomohou nám.
Od postavení kaple sv. Anny letos uplyne 310 let, ale posledních 50 let chátrá a v současnosti ji tvoří takřka již jen obvodové zdi. Občanské sdružení Zelené srdce se snaží od roku 2007 hledat cesty k její záchraně.


povídání Zapomenuté kapličky

8. dubna 2010 v 22:00 | Pavel Koubek |  Pozvání od Zeleného srdce
Povídání o osudech zapomenutých kapliček na okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod se uskuteční 16. dubna 2010 od 19,00 hodin na Obecním úřadě ve Srarých Bříštích u Humpolce. Povídání bude doplněno promítáním diapozitivů.

výstava Probuzení kaple sv. Anny

8. dubna 2010 v 21:59 | Pavel Koubek |  Probuzení kaple sv. Anny


V rámci projektu Probuzení kaple sv. Anny vznikla nová výstava, která na pěti panelech seznamuje se zrozením, zapomenutím a probuzením této kaple.  Výstavu rádi zdarma zapůjčíme. Vznikla díky podpoře Nadace VIA 

Dejte žábě šanci

5. dubna 2010 v 20:52 | Pavel Koubek |  Archa
S příchodem jara vyrážejí po setmění už i na Vysočině na místa rozmnožování stovky žab a dalších obojživelníků.
Putují každý rok ze vzdálenosti i několika kilometrů do stále stejného rybníka ve kterém se sami narodili. V případě, že jim jejich cestu překříží silnice, dochází k mnoha malým tragédiím pod koly projíždějících automobilů.   Zabránit zbytečnému úhynu putujících žab a čolků se od roku 2000 snaží v lokalitě Smrdov u Humpolce ochránci přírody ze sdružení Zelené srdce. Jakmile teplota v noci neklesne pod čtyři stupně, tak začínám lokalitu sledovat a s první putující žábou je čas postavit podél silnice 100 m dlouhou zábranu.   Putující obojživelníci nemohou zábranu překonat a padají do zakopaných kbelíků, ze kterých je po dobu cca 14 dnů dvakrát za noc přenášejí dobrovolníci do rybníka. Za tuto dobu bylo v prvních letech přenášeno cca 1 200 ropuch obecných a dalších obojživelníků. V současné době je však i na této lokalitě patrný pokles počtu obojživelníků zaviněný změnami životního prostředí a je přenášeno pouze cca 300 kusů.
Když se první ropucha vydá na cestu z rybníka na pevnou zem, tak je nutné zábranu odstranit, aby nebránila v návratu na suchozemská stanoviště. Ropuchy obecné se zdržují ve vodě pouze po krátkou dobu nakladení vajíček a po většinu roku žijí na souši.

Podobných rizikových lokalit jsou v kraji Vysočina desítky, ale zábrany stojí pouze u několika málo úseků a tak jsou životy putujících žab v rukách řidičů, kteří mohou ohleduplnou jízdou přispět k jejich ochraně.
Samozřejmě uznávám, že ne vždy je možné se putující žábě vyhnout, ale prosím řidiče, aby se o to alespoň pokusili. Obojživelníci do přírody patří a zaslouží si ochranu.