Leden 2011

Křesadlo 2010

12. ledna 2011 v 19:46
KŘESADLO 2010
Cena pro obyčejné lidi z okolí Pelhřimova a Humpolce, kteří dělají neobyčejné věci.

Znáte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas a energii veřejně prospěšné činnosti? V březnu 2011 bude již poosmé udělena cena KŘESADLO, tentokrát s číslovkou 2010.
KŘESADLO, které je symbolem vykřesané jiskřičky lidství, převezme v rámci slavnostního společenského večera jeden dobrovolník z Pelhřimovska, z rukou významných představitelů města. Těšíme se na zaslané nominace, které jsou každoročně ukázkou bohaté občanské angažovanosti našich spoluobčanů a příkladů dobré praxe dobrovolnických služeb.
Vaše nominace prosím zašlete na adresu Dobrovolnického centra nejpozději do 13. února 2011.
Formulář pro nominaci Vašeho dobrovolníka a další doplňující informace naleznete také na webových stránkách Dobrovolnického centra - www.fokusvysocina.cz/aktuality.
Veřejné slavnostní předávání ceny Křesadlo proběhne dne 2. března 2011 v kostele sv. Víta v Pelhřimově za přítomnosti starosty města Pelhřimova Leopolda Bambuly. Celou akci bude provázet moderátorka Blanka Poulová a pěvecký sbor ZUŠ Podkolenky pod vedením Dany Bezstarostové.

Tereza Jaklová, DiS.
koordinátorka DC

Poznejte aleje z blízka

10. ledna 2011 v 21:14 | Pavel Koubek |  Pozvání od Zeleného srdce
Do konce ledna můžete v Městské knihovně v Humpolci navštívit putovní výstavu věnovanou alejím podél silnic. Výstava s názvem Chraňme aleje - dědictví naší krajiny seznamuje na sedmi panelech s významem a historii alejí a s důvody proč bychom je měli chránit.   Slovo alej se stalo velice frekventovaným v mírných zimách v letech 2006 a 2008, kdy Krajské správy silnic začaly plošně kácet aleje a po celé republice padly stovky zdravých stromů z důvodu bezpečnosti silničního provozu. Nejznámějším příkladem z Vysočiny je vykácení aleje u obce Pohled na okrese Havlíčkův Brod.
Zastánci kácení často tvrdí, že stromy mohou za dopravní nehody. Hlavní
příčinou nehod jsou však chyby řidičů, mezi které patří především vysoká rychlost. Bezpečnost silničního provozu a zachování alejí se však nevylučuje. Je možné dosáhnout obou současně a ještě udržet naši krajinu krásnou. Z dětství si pamatuji, že všechny stromy u silnic byly opatřeny bílým pruhem, aby je bylo vidět i za špatných světelných podmínek. Naštěstí se toto jednoduché zviditelnění stromů začíná opět používat. Aleje patří i do dnešní krajiny a bez nich by byla mnohem prázdnější. Výstava je součástí kampaně "Zachraňme stromy" sdružení Arnika, která prosazuje ochranu zdravých stromů před kácením a výsadbu nových. 

aleje

Zimní kaple sv. Anny

5. ledna 2011 v 22:03 | Pavel Koubek |  Probuzení kaple sv. Anny
Zimní kaple sv. Anny u Pelhřimova.

Tříkrálová sbírka

4. ledna 2011 v 19:54 Člověk člověku
K novoročním zvykům patří Tříkrálová koleda.  A 11 let také Tříkrálová sbírka. Začátkem roku 2011 opět vyjdou skupinky koledníků sbírat malé dary, díky nimž se mohou dít velké věci. A tak až k Vám přijde skupinka tříkrálových koledníků, neodmítejte je prosím. "Nežebrají", dávají Vám příležitost podat pomocnou ruku lidem, kteří to potřebují.