Listopad 2012

Cvrček a mince

19. listopadu 2012 v 10:03 Příběhy pro srdíčko
Jednou opustil jeden indián rezervaci, aby navštívil bílého muže, svého přítele. Pohybovat se po městě mezi vším tím hlukem, auty a mnoha lidmi bylo pro indiána nové a neobvyklé. Když spolu oba muži kráčeli ulicí, náhle se indián dotkl ramene svého přítele a tiše řekl: "Zastav se. Slyšíš také, co slyším já?" Bílý muž poslechl. Zastavil se a prohlásil: "Všechno, co slyším, je houkání aut a rachocení autobusů. A také hlasy a kroky mnoha lidí. Co slyšíš ty, příteli?" "Slyším úplně na blízku cvrkat cvrčka," odpověděl mu indián. Bílý muž se znovu zaposlouchal. Pak zavrtěl hlavou "Musíš se mýlit, tady nejsou žádní cvrčci. A kdyby přece nějací byli, člověk by jejich cvrkot v takovém hluku stejně neslyšel." Indián kousek poodešel a zastavil se u zdi nějakého domu, po kterém se pnulo psí víno. Rozhrnul lístky a tam - k velikému údivu bílého muže - skutečně seděl cvrček a hlasitě cvrkal. Teď, když bílý muž cvrčka viděl, zdál se mu jeho cvrkot nápadný a hlasitý. Když potom kráčeli dál, vysvětloval svému indiánskému příteli: Přirozeně, že jsi mohl slyšet toho cvrčka jen ty sám. Tvůj sluch je totiž lepší, než můj. Indiáni umějí lépe naslouchat, než bílý. Indián se usmál, zavrtěl hlavou a pravil: "Mýlíš se, příteli. Sluch indiána není lepší, ani horší než sluch bílého muže. Dávej pozor, dokážu ti to." Sáhl do kapsy, vytáhl padesáticentovou minci, a hodil ji na silnici. Zazvonila na asfaltu a chodci, kteří kráčeli kolem, zpozorněli a začali se rozhlížet. Nakonec někdo minci našel, zvedl, strčil do kapsy a šel dál svou cestou. "Vidíš," řekl indián svému příteli. "Zvuk, který způsobila ta padesáticentová mince, nebyl hlasitější než cvrček, a přece jej slyšelo mnoho bílých mužů a hned se za ním otáčeli, zatímco zvuk cvrčka neslyšel nikdo kromě mne. Protože všichni dobře slyšíme právě to, čeho jsme zvyklí si vážit."

Navrhněte na cenu Křesadlo

19. listopadu 2012 v 10:00 Člověk člověku

V lednu 2013 bude již podesáté slavnostně udělena cena Křesadlo, což je "ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci". Tuto cenu tradičně uděluje Dobrovolnické centrum v regionu Pelhřimov a její název vyplývá přímo z podstaty dobrovolnictví, neboť "dobrovolníci pomáhají vykřesat jiskry lidství". Nominovat svého kandidáta může kdokoliv, navrhovaný však musí splňovat podmínku, že v letošním roce vykonal něco dobrého pro druhého člověka, a také musí být z regionu Pelhřimov. Navrhovaný kandidát nemusí být registrovaný v Dobrovolnickém centru. Oceněného bude z nominací vybírat pětičlenná komise složená ze zástupců města a novinářů.
V nominacích, které můžete zasílat na adresu FOKUS Vysočina, Masarykovo náměstí 31, Pelhřimov 393 01 nebo na e-mail Lucie.Stefankova@fokusvysocina.cz do 15.1.2013, je nutné uvést následující : jméno, příjmení, adresa a kontakt na nominovaného, důvody jeho navržení, souhlas kandidáta ceny se zveřejněním svého jména a v neposlední řadě stručnou charakteristiku navrhovatele a kontakt na něj. Slavnostní předání ceny potom proběhne u příležitosti udělování Cen města Pelhřimova. Více informací naleznete na www.fokusvysocina.cz. v sekci dobrovolnictví nebo přímo v Dobrovolnickém centru na Masarykově náměstí 31, Pelhřimov, tel. 606029727