Únor 2014

Zapomenutí svědkové - necháme to tak?

23. února 2014 v 20:40 Zapomenutí svědkové
V březnu můžete v Muzeu Dr. A. Hrdličky na Horním náměstí v Humpolci navštívit výstavu nazvanou Zapomenutí svědkové - necháme to tak? Výstava seznamuje s osudy církevních památek nejen za minulého režimu, kdy bylo mnoho z nich poznamenáno ničením a zapomenutím, ale i v současné době, kdy se některé z nich probouzejí k životu, ale další zatím zapomenuté zůstávají.
První část výstavy představuje osudy křížů v okolí Humpolce. Nejrůznější kříže patří k nejběžnějším památkám v krajině Vysočiny, ale jejich stav je také různý. Některé jsou udržované, o některé se dlouhodobě nikdo nestará a na některých místech už zůstal jen opuštěný kamenný podstavec zarostlý v kopřivách. U těchto původně církevních památek se dnes již mnoho lidí k modlitbě nezastavuje, ale přesto patří do krajiny, kde dotvářejí její kulturní a duchovní rozměr a zaslouží si proto ochranu.
Druhou část výstavy tvoří expozice nazvaná Necháme to tak!, která ukazuje rozkradené, rozbourané a zapomenuté kostely a kapličky z celé republiky. Na ni navazuje poslední část nazvaná Probuzení kaple sv. Anny vyprávějící osudy kaple nedaleko Pelhřimova od jejího vzniku, po úplné zapomenutí, až po snahy o její záchranu.
Hlavním posláním výstavy je probouzet zájem lidí o záchranu a péči o zapomenuté svědky, kterých máme i na Vysočině dost. Nejsme na tom tak špatně, jako pohraniční oblasti, ale i zde jsou stavby volající po záchraně. Většina kostelů a kapliček v obcích a městech je již opravena, ale hůř na tom jsou ty ve volné krajině. První místo v seznamu nejohroženějších stojících kaplí by jistě zaujala kaple s hrobkou nedaleko Herálce. Za minulého režimu nebyla kaple udržovaná, ale stále by jí bylo možné opravit nebýt nepochopitelného zásahu před několika lety, kdy byly z kaple vytrhány všechny kamenné prvky a zůstala jen hromada cihel, kterou již opravit nelze. Na druhém místě by se umístila již zmiňovaná kaple sv. Anny u Pelhřimova, ale ta má snad naději na záchranu právě díky snaze sdružení Zelené srdce, které se věnuje i záchraně křížů. Zatím se nám jich podařilo obnovit patnáct, ale víme o několika desítkách dalších, které na záchranu čekají a to nejsou všechny. Třeba také procházíte kolem zapomenutého kříže a říkáte si, že by s tím měl někdo něco udělat. Třeba čeká právě na vaši pomoc.
Výstavu Zapomenutí svědkové - necháme to tak? můžete navštívit od 4. do 27. března 2014 a připravilo ji Občanské sdružení Zelené srdce ve spolupráci se sdružením Zachraňme dominanty a společností Castrum o.p.s. Jestli ji nestihnete, nebo vás jarní sluníčko vytáhne do přírody, můžete si udělat procházku po nové naučné stezce Křížek v polích, která vede z Mladých Bříšť po modré turistické značce.

Královny a ratíři v muzeu

23. února 2014 v 20:37 Archa
Název výstavy, která se od 18. března uskuteční v Muzeu A. Sovy v Pacově, může evokovat nejrůznější představy. V tomto případě však představují královny noci sovy a rytíře nebes dravci - tedy zástupci našich dravých ptáků.
Část výstavy věnované sovám seznamuje prostřednictvím fotografií a textů s většinou u nás žijících druhů od nejběžnějšího puštíka obecného po dnes již velice vzácného sýčka obecného. Podrobně je popsána sova pálená a projekt na její záchranu na Vysočině. Dozvíte se, že tato kdysi běžná sova hnízdící v lidských stavbách je dnes již vzácností a setkat se s ní ve volné přírodě je i přes snahy o její ochranu stále vzácnější.
Rytíři nebes jsou výstavou poetickou. Prostřednictvím poutavých textů a fotografií Josefa Ptáčka a Oldřicha Mikulici vyprávějí příběhy ze života dravců. Můžete tak nahlédnout do života poštolek, pochopů, kání, jestřábů a rarohů a seznámit se s jejich starostmi i radostmi.
Mne osobně nejvíce zaujal příběh nazvaný Ágnes vyprávějící o soužití člověka s jestřábem, ale děj vám prozrazovat nebudu. Přijďte se podívat na výstavu, kterou pro vás připravilo ve spolupráci s muzeem Občanské sdružení Zelené srdce.

Soví noc letos i s přednáškou

23. února 2014 v 20:33 Pozvání od Zeleného srdce
Sovy patří stále mezi tajemné obyvatele naší přírody. Díky jejich skrytému nočnímu životu se s nimi ve volné přírodě setkáváme spíše náhodně. Jelikož už tak často nechodíme noční tmou, uniká nám i jejich houkání. Pro všechny zájemce, kteří by se chtěli o těchto královnách noci něco dozvědět a nebo jen zažít něco netradičního, připravilo sdružení Zelené srdce ve spolupráci s Poutním hotelem na Křemešníku ojedinělou akci nazvanou Soví noc, která se uskuteční v sobotu 1. března 2014. Protože sovy po setmnění doufejme uslyšíme, ale asi si je nebudeme moct prohlédnout, uskuteční se v hotelu od 16,30 přednáška s promítáním. V 18,30 hodin se vydáme od hotelu na Křemešníku na výpravu do lesa a budeme naslouchat sovímu houkání. Sovy budeme také lákat na magnetofonovou nahrávku jejich hlasu, na kterou reagují. Vzhledem k tomu, že se jedná o výpravu za volně žijícími sovami, tak samozřejmě není vyloučeno, že houkat nebudou. Není dopředu dané, jaká setkání účastníky čekají a právě i v tom je kouzlo noční výpravy. Sebou potřebujete baterku, teplé oblečení a zimní obuv. Za větrného počasí sovy nehoukají a uskuteční se pouze přednáška.